ศูนย์การแพทย์

Happy MOM 2019 รับเพิ่มบัตรเซ็นทรัล (ตามเงื่อนไข)

Happy MOM 2019 รับเพิ่มบัตรเซ็นทรัล (ตามเงื่อนไข)No. รายการตรวจ MOM 1 <35 Y MOM 2 >35 Y
1 ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ Physical Examination
2 วัดความดันโลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง Vital signs
3 เอกซเรย์ปอด Chest X-ray
4 ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ Electro Cardiography (EKG)
5 ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด Ultrasound Whole Abdomen
6 ตรวจภาวะกระดูกพรุน 2 ส่วนกระดูกสันหลังและสะโพก Bone Densitometry
7 ตรวจอัลตร้าซาวด์เต้านม Ultrasound Breast
8 ตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคมะเร็งเต้านมด้วยเครื่อง Digital Mammogram Digital Mammogram
9 พบแพทย์เฉพาะทางรักษ์เต้านม Breast Physical Examination
10 ตรวจคัดกรองความเสี่ยงมะเร็งปากมดลูก PV & ThinPrep
11 พบแพทย์เฉพาะทางสูตินรีเวช Gynaecologist Physician Examination
12 ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Fasting Blood Sugar (FBS)
13 ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด HbA1C
14 ตรวจการทำงานของไต Bun
15 Creatinine
16 ตรวจระดับกรดยูริกในเลือด Uric Acid
17 ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด Cholesterol
18 ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด Triglyceride
19 ตรวจระดับไขมันในเลิอด (ไขมันชนิดดี) HDL-Cholesterol
20 ตรวจระดับไขมันในเลือด (ไขมันชนิดไม่ดี) LDL-Cholesterol
21 ตรวจการทำงานของตับ SGOT
22 SGPT
23 Alk Phosphalase
24 ตรวจความสมบูรณ์เม็ดเลือดและเกล็ดเลือด CBC
25 ตรวจปัสสาวะ Urine Examination (UA)
26 ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ TSH (Thyroid Stimulating Hormone)
27 ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP (Alpha fetoprotein)
28 ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ CEA
29 ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน CA 19-9
30 ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ CA125
31 ตรวจระดับวิตามินดี Vitamin D
*เลือกตรวจได้อย่างใดอย่างหนึ่ง 23 รายการ 30 รายการ
ราคา 9,500 .-18,000 .-

เงื่อนไข

  • ราคาข้างต้นรวมค่าแพทย์และค่าบริการ รพ.

  • รับคูปองอาหารว่าง

  • รับสมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ 1 เล่ม

  • ก่อนเข้ารับบริการตรวจสุขภาพ กรุณางดน้ำและอาหาร อย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง (ดื่มน้ำเปล่าได้)

  • กรุณาโทรนัดหมายเพื่อตรวจสุขภาพล่วงหน้าได้ที่ Phyathai call center 1772

  • รับบริการตรวจสุขภาพได้ที่ รพ. พญาไท 2 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ อาคาร B ชั้น 8 เวลา 7-16 น.

  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Phyathai call center 1772

  • โปรแกรม Happy Mom 1 รับเพิ่ม บัตรกำนัลเซ็นทรัล 100 บาท

  • โปรแกรม Happy Mom 2 รับเพิ่ม บัตรกำนัลเซ็นทรัล 300 บาท

  • สามารถใช้ได้ถึง 30 กันยายน 2562แพ็คเกจและโปรโมชั่น

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Happy Mom 2019 อายุมากกว่า 35 ปี
ระยะการใช้งาน - 30 กันยายน 2562

โปรแกรม Happy Mom 2 รับเพิ่มบัตรกำนัลเซ็นทรัล 300 บาท

บาท
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Happy Mom 2019 อายุน้อยกว่า 35 ปี
ระยะการใช้งาน - 30 กันยายน 2562

โปรแกรม Happy Mom 1 รับเพิ่ม บัตรกำนัลเซ็นทรัล 100 บาท

บาท
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
ราคารวม

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ