ศูนย์การแพทย์

แพคเกจตรวจความเสี่ยงโรคมะเร็งทางพันธุกรรม (25 ชนิดมะเร็ง)

แพคเกจตรวจความเสี่ยงโรคมะเร็งทางพันธุกรรม (25 ชนิดมะเร็ง)


มะเร็งหลายชนิดมีปัจจัยเสี่ยงทางพันธุกรรมมากกว่าร้อยละ 10 เช่นมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก (Hereditary Colorectal Cancer) มะเร็งเต้านมและรังไข่ (Hereditary Breast and Ovarian Cancer) และมะเร็งต่อมลูกหมาก (Prostate cancer) การกลายพันธุ์ที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งที่ถ่ายทอด ในครอบครัวและพันธุกรรมสามารถตรวจได้จากเลือดหรือน้ำลาย อย่างไรก็ตามการพบการกลายพันธุ์ของยีนไม่ได้หมายความว่าผู้นั้นจะต้องเป็นนมะเร็ง เนื่องจากการเกิดมะเร็งเป็นกระบวนการต่อเนื่องหลาย ขั้นตอน แต่ผู้ที่มียีนกลายพันธุ์จะมีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งสูงกว่าคนทั่วไป ควรได้รับการตรวจเฝ้าระวังและคัดกรองมะเร็งที่เกี่ยวข้องกับการกลายพันธุ์

อย่างต่อเนื่อง เช่น การส่องกล้องลำไส้ (Colonoscopy) การตรวจเต้านม (Mammogram) หรือ การตรวจตัวบ่งชี้มะเร็ง (Tumor marker) เพื่อจะได้ตรวจพบ และดูแลรักษาได้อย่างทันท่วงที

แพคเกจตรวจความเสี่ยงโรคมะเร็งทางพันธุกรรม (25 ชนิดมะเร็ง) ราคา 39,550 บาท

เงื่อนไข/รายละเอียดการใช้โปรแกรม

  • รวมค่าแพทย์แจ้งผล ไม่รวมค่าแพทย์ที่ปรึกษาครั้งแรก

  • รวมค่าบริการ

  • ได้รับคูปองอาหารว่าง

  • สมุดรายงานผล

  • ใช้บริการได้ถึง - 29 กุมภาพันธ์ 2563


ใช้บริการตรวจได้ที่ พรีเมียร์ไลฟ์เซ็นเตอร์ ชั้น 8 อาคาร B
ทุกวันจันทร์ – พฤหัสบดี เวลา 8.00 – 16.00 น.
วันศุกร์ 8.00-14.00 น.
เสาร์-อาทิตย์ เวลา 8.00 – 12.00 น.
สอบถามโทร 02-617-2444 ต่อ 3857

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ