ศูนย์การแพทย์

แพ็คเกจตรวจความเสี่ยงโรคมะเร็งทางพันธุกรรม

แพ็คเกจตรวจความเสี่ยงโรคมะเร็งทางพันธุกรรมมะเร็งหลายชนิดมีปัจจัยเสี่ยงทางพันธุกรรมมากกว่าร้อยละ 10 เช่นมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก (Hereditary Colorectal Cancer) มะเร็งเต้านมและรังไข่ (Hereditary Breast and Ovarian Cancer) และมะเร็งต่อมลูกหมาก (Prostate cancer) การกลายพันธุ์ที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งที่ถ่ายทอด ในครอบครัวและพันธุกรรมสามารถตรวจได้จากเลือดหรือน้ำลาย อย่างไรก็ตามการพบการกลายพันธุ์ของยีนไม่ได้หมายความว่าผู้นั้นจะต้องเป็นนมะเร็ง

เนื่องจากการเกิดมะเร็งเป็นกระบวนการต่อเนื่องหลาย ขั้นตอน แต่ผู้ที่มียีนกลายพันธุ์จะมีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งสูงกว่าคนทั่วไป ควรได้รับการตรวจเฝ้าระวังและคัดกรองมะเร็งที่เกี่ยวข้องกับการกลายพันธุ์ อย่างต่อเนื่อง เช่น การส่องกล้องลำไส้ (Colonoscopy) การตรวจเต้านม (Mammogram) หรือ การตรวจตัวบ่งชี้มะเร็ง (Tumor marker) เพื่อจะได้ตรวจพบ และดูแลรักษาได้อย่างทันท่วงที

Hereditary Cancer Screening Package (25 Types of Cancer) Many types of cancer contain hereditary risk factors of more than 10 percent. For example: Hereditary Colorectal Cancer, Hereditary Breast and Ovarian Cancer, and Prostate Cancer. The mutation that is relevant with cancer that passes on in the family and the heredity can be examined from blood or saliva.

However, the finding of gene mutation does not mean that the person must have cancer because the incidence of cancer is the continuous process with multiple procedures. Those with mutant gene will have the risk of cancer higher than normal people and should receive

No. รายการตรวจ Female Male
1 Breast Cancer เต้านม
2 Ovaries รังไข่
3 Endometrium ( Uterine) เยื่อบุโพรงมดลูก
4 Myometrium เยื่อบุโพรงมดลูก
5 Prostate Gland ต่อมลูกหมาก
6 Stomach กระเพาะอาหาร
7 Large Bowel and Rectum ( Colorectal) ลำไส้ใหญ่
8 Lung and Pleura ปอด
9 Small Intestines ลำไส้เล็ก
10 Esophagus หลอดอาหาร
11 Urinary Tract and Bladder ทางเดินปัสสาวะและกระเพาะปัสสาวะ
12 Head and Neck ศีรษะและคอ
13 Central Nervous System ระบบประสาท (ส่วนกลาง)
14 Peripheral Nervous System ระบบประสาท (ส่วนปลาย)
15 Exocrine Pancreas ตับอ่อน
16 Endocrine Pancreas ต่อมไร้ท่อ
17 Kidneys ไต
18 Cervix คอ
19 Skin ผิวหนัง
20 Bone กระดูก
21 Thyroid Gland ต่อมไทรอยด์
22 Liver ตับ
23 Soft Tissue เนื้อเยื่อ
24 Miscellaneous Endocrine Glands ต่อมไร้ท่ออื่นๆ
25 Blood เลือด
ราคา 39,550 บาท

หมายเหตุ

 • รวมค่าแพทย์แจ้งผล ไม่รวมค่าแพทย์ในการปรึกษาครั้งแรก

 • รวมค่าบริการ

 • รับบริการตรวจภายใน 31 ธันวาคม 2564

 • สามารถรับบริการตรวจได้ที่ พรีเมียร์ไลฟ์เซ็นเตอร์ รพ. พญาไท 2 อาคาร B ชั้น 8
  ทุกวันจันทร์ – พฤหัสบดี เวลา 8-16 น.
  วันศุกร์ เวลา 8-14 น.
  วันเสาร์ – อาทิตย์ 8-12 น.
  หรือสอบถามเพิ่มเติมโทร 02-6172444 ต่อ 3857 หรือ 065-5171889

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ