ศูนย์การแพทย์

โปรแกรมทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนัง

โปรแกรมทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนังลำดับ รายการตรวจ ราคา
1 โปรแกรมตรวจภูมิแพ้แบบสะกิด Med 10 รายการ 1,350
2 โปรแกรมตรวจภูมิแพ้แบบสะกิด Med 14 รายการ 1,450

หมายเหตุ

  • สงวนสิทธิ์การซื้อโปรแกรมเฉพาะชาวไทยเท่านั้น

  • เฉพาะแพทย์ที่เข้าร่วมโปรแกรมเท่านั้น

  • การตรวจโปรแกรมดังกล่าวอยู่ในดุลยพินิจของแพทย์เท่านั้น

  • ราคารวมค่าแพย์และค่าบริการ รพ.

  • ราคาไม่รวมค่ายากลับบ้าน

  • กรุณานัดหมายล่วงหน้า หรือ สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์อายุรกรรม โรงพยาบาลพญาไท 2 ชั้น 1 อาคาร A โทร 02-617-2444 ต่อ 4104, 4106

  • สามารถใช้บริการได้ วันนี้ - 31 ธันวาคม 2562

แพ็คเกจและโปรโมชั่น

โปรแกรมตรวจภูมิแพ้แบบสะกิด Med 14 รายการ

ระยะการใช้ - 31 ธ.ค. 62

บาท
โปรแกรมตรวจภูมิแพ้แบบสะกิด Med 10 รายการ

ระยะการใช้ - 31 ธ.ค. 62

บาท
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
ราคารวม

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ