ศูนย์การแพทย์

โปรแกรมวัคซีนไข้หวัดใหญ่

โปรแกรมวัคซีนไข้หวัดใหญ่
รายการตรวจ ราคา
โปรแกรมวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ 990

หมายเหตุ

  • สงวนสิทธิ์การซื้อโปรแกรมเฉพาะชาวไทยเท่านั้น

  • ราคารวมค่าแพย์และค่าบริการ รพ.

  • กรุณานัดหมายล่วงหน้า หรือ สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์อายุรกรรม โรงพยาบาลพญาไท 2 ชั้น 1 อาคาร A โทร 02-617-2444 ต่อ 4104, 4106

  • สามารถใช้บริการได้ วันนี้ - 31 ธันวาคม 2562

แพ็คเกจและโปรโมชั่น

โปรแกรมวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

ระยะการใช้ - 31 ธ.ค. 62

บาท
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
ราคารวม

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ