ศูนย์การแพทย์

Expert Liver Check up รับเพิ่ม Smile check up 1 แพ็คเกจ หรือ ให้วิตามินทางหลอดเลือด 1 ครั้ง

Expert Liver Check up รับเพิ่ม Smile check up 1 แพ็คเกจ หรือ ให้วิตามินทางหลอดเลือด 1 ครั้ง


โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับอายุ 40 ปีขึ้นไป ด้วยโปรแกรมการตรวจที่เน้นการตรวจทางด้านตับ สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงโรคทางตับ  การตรวจดูภาวะตับแข็งหรือไขมันเกาะตับด้วยเครื่อง Fibroscan Slice การเจาะเลือดตรวจระดับน้ำตาล ไขมัน ตรวจการทำงานของตับ ไต ต่อมไทรอยด์ การตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ การตรวจหาโรคตับอักเสบเอ การตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบซี ตรวจปัสสาวะ พร้อมรับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

No. Detail Description Male Female
1 ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ Physical Examination
2 ตรวจความดันโลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง Vital Signs
3 เอกซเรย์ปอด Chest X-ray
4 ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ Electrocardiography (EKG)
5 ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด Ultrasound Whole Abdomen
6 ตรวจภาวะตับแข็ง ไขมันเกาะตับ ด้วยเครื่อง Fibroscan Fibroscan
7 ตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคมะเร็งเต้านมด้วยเครื่อง Digital Mammogram Digital Mammogram
8 พบแพทย์เฉพาะทางรักษ์เต้านม Breast Physician Examination
9 ตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคมะเร็งปากมดลูก PV& ThinPrep
10 พบแพทย์เฉพาะทางสูตินรีเวช Gynecologist Physician Examination
11 ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Fasting Blood Sugar (FBS)
12 ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด HbA1C
13 ตรวจการทำงานของไต Bun
14 Creatinine
15 ตรวจระดับกรดยูริกในเลือด Uric Acid
16 ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด Cholesterol
17 ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด Triglyceride
18 ตรวจระดับไขมันในเลือด (ชนิดดี) HDL-Cholesterol
19 ตรวจระดับไขมันในเลือด (ชนิดไม่ดี) LDL-Cholesterol
20 ตรวจการทำงานของตับ SGOT
21 SGPT
22 Alk Phosphatase
23 Total Protein
24 Albumin
25 Total Bilirubin
26 GGT (Gamma GT)
27 ตรวจความสมบูรณ์เม็ดเลือดและเกล็ดเลือด CBC
28 ตรวจปัสสาวะ Urine Examination (UA)
29 ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ TSH      
30 ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP (Alpha Fetoprotein)
31 ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบเอ Anti HAV IgG (HAVAb)
32 ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบซี Anti HCV (HCVAb)
33 วัคซีนไข้หวัดใหญ่ Influenza Vaccine
34 ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก PSA (Prostatic Specific Ag)
รายการตรวจ 30 รายการ 33 รายการ
ราคาปกติ 27,670 34,090
ราคาแพ็คเกจ 14,500 19,800


เงื่อนไข/รายละเอียดการใช้โปรแกรม

  • เลือกรับเพิ่ม โปรแกรม Smile check up 1 แพ็คเกจ หรือ แพ็คเกจให้วิตามินทางหลอดเลือด 1 ครั้ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (รับบัตรกำนัลได้ที่การเงินชั้น 8 อาคาร B)

  • สงวนสิทธิ์การซื้อโปรแกรมเฉพาะชาวไทยเท่านั้น

  • ราคารวมค่าแพทย์ตรวจสุขภาพ/ค่าบริการ รพ. และค่าบริการพยาบาล

  • รับสมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ 1 เล่ม

  • รับอาหารว่าง 1 ชุด

  • ก่อนเข้ารับการตรวจกรุณางดน้ำ (ดื่มน้ำเปล่าได้) และอาหารอย่างน้อย 8-12 ชม.

  • โทรนัดหมายเพื่อตรวจสุขภาพล่วงหน้าได้ที่ phyathai call center 1772

  • รับการตรวจที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ Premium ชั้น 8 อาคาร B เท่านั้น

  • สามารถใช้ได้ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562สอบถามรายละเอียดเพิ่ม ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Premium) ชั้น 8 อาคาร B
โรงพยาบาลพญาไท 2
โทร 02-617-2444 ต่อ 3870 , 3871 , 3873
Phyathai call center 1772

แพ็คเกจและโปรโมชั่น

Expert Liver Check up Female
วันนี้ - 31 ธันวาคม 2562

เลือกรับ Smile check up 1 แพ็คเกจ หรือ ให้วิตามินทางหลอดเลือด 1 ครั้ง (รับได้ที่การเงินชั้น 8 อาคาร B)

บาท
Expert Liver Check up Male
วันนี้ - 31 ธันวาคม 2562

เลือกรับ Smile check up 1 แพ็คเกจ หรือ ให้วิตามินทางหลอดเลือด 1 ครั้ง (รับได้ที่การเงินชั้น 8 อาคาร B)

บาท
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
ราคารวม

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ