ศูนย์การแพทย์

ผลักวิตามินเข้าสู่เซลล์ผิวด้วยเครื่อง Infusion

ผลักวิตามินเข้าสู่เซลล์ผิวด้วยเครื่อง Infusion

  เครื่อง  Infusion  เป็น ไอออนเวฟเทคโนโลยี  ที่อาศัยหลักการ  Electroporation  เพิ่มการซึมผ่านสารสําคัญเข้าสู่เซลล์ผิว  ทําให้สามารถผลักตัว  ยา   วิตามินบํารุงผิวต่างๆผ่านชั้นผิวหนังได้ดีขึ้น ปลอดภัย ไม่เจ็บ เหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการบํารุงผิวให้ดูดียาวนานต่อเนื่อง หรือผู้ที่มีปัญหาผิวในระดับพื้น ผิวแห้ง ไม่มีความยาวคลื่นแสงมาเกี่ยวข้อง


เงื่อนไข

  • รวมค่าแพทย์และค่าบริการ

  • ใช้บริการได้ที่ศูนย์ความงาม โรงพยาบาลพญาไท 2 ชั้น 2 อาคาร A

  • กรุณาทำนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจทุกครั้งได้ที่ 1772 หรือ 0-2617-2444 ต่อ 4204 , 4205

  • สามารถใช้ได้ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562

  • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ค่าบริการโรงพยาบาล

แพ็คเกจและโปรโมชั่น

โปรแกรมผลักวิตามินเข้าสู่เซลล์ผิวด้วยเครื่อง Infusion

ระยะการใช้ - 31 ธ.ค. 62

บาท
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
ราคารวม

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ