ศูนย์การแพทย์

การตรวจสายตาในเด็ก (Primary Package A)

การตรวจสายตาในเด็ก (Primary Package A)
No. รายการตรวจ
1 วัดระดับค่าสายตา Refraction test to determine the need for corrective lenses
2 ทดสอบตาบอดสี Color blindness test
3 ตรวจความผิดปกติของกล้ามเนื้อตา Ocular alignment test to detect strabismus or misalignment (crossed - eyes
4 วัดระดับความสามารถในการมองเห็น Visual acuity test to measure the ability to see fine details
5 ทดสอบความสามารถในการใช้สายตาสองข้างร่วมกัน Binocular vision test

เงื่อนไข

  • ใช้ได้ในเด็กตั้งแต่อายุ 3-15 ปี

  • แพ็คเกจนี้ไม่เหมาะสำหรับเด็กที่มีความผิดปกติทางสมองและพัฒนาการ หรือมีโรคตาเรื้อรังที่ทราบอยู่ก่อนแล้ว

  • ราคาโปรโมชั่นรวมค่าแพทย์และค่าบริการ รพ. แล้ว

  • กรุณาทำนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจทุกครั้งได้ที่ 1772 หรือ ศูนย์ตา โรงพยาบาลพญาไท 2 อาคาร A ชั้น 2 โทร. 02-6172444 ต่อ 4215, 4227

  • โทรนัดหมายล่วงหน้าเพื่อใช้บริการได้ที่ Phyathai Call Center 1772

  • สามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2563

แพ็คเกจและโปรโมชั่น

โปรแกรมตรวจคัดกรองสายตาในเด็ก A
บาท
กรุณา "คลิกเลือก" โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
ราคารวม

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ