ศูนย์การแพทย์

การตรวจสุขภาพตาผู้ใหญ่ (Eye Screening Program)

การตรวจสุขภาพตาผู้ใหญ่ (Eye Screening Program)
No. รายการตรวจ
1 ขยายรูม่านตาดูจอประสาทตา (Pupil Dilatation) และ/หรือ ตรวจจอประสาทตาด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ถ่ายภาพ (Fundus Camera)*
2 วัดความดันลูกตาโดยไม่สัมผัสตา (Tonometer Without Contact)
3 ตรวจวัดตาทั่วไปแบบละเอียด (Slit Lamp)
4 ตรวจความหนาของจุดรับภาพและขั้วประสาทตา (Optical Coherence Tomography : OCT)
5 ตรวจสุขภาพตาแบบละเอียด โดยใช้เครื่องมือคอมพิวเตอร์ และตรวจโดยจักษุแพทย์
6 ตรวจสุขภาพตาทั่วไป ตรวจภาวะต้อหิน และตรวจภาวะต้อกระจก

เงื่อนไข

  • รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

  • โทรนัดหมายล่วงหน้าเพื่อใช้บริการได้ที่ Phyathai Call Center 1772

  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ตา โรงพยาบาลพญาไท 2 อาคาร A ชั้น 2 โทร. 02-617-2444 ต่อ 4215,4227

  • สามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่นี้ - 31 ธันวาคม 2563

แพ็คเกจและโปรโมชั่น

โปรแกรมตรวจสุขภาพตาโดยละเอียด
บาท
กรุณา "คลิกเลือก" โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
ราคารวม

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ