ศูนย์การแพทย์

แพ็คเกจไฮไลท์

โปรแกรมตรวจสุขภาพมั่นใจ

โปรแกรมตรวจเชื้อเพื่อหาไข้เลือดออก แผน B โปรแกรมตรวจเชื้อเพื่อหาไข้เลือดออก แผน B

คลินิกตรวจสุขภาพทั่วไป