ศูนย์การแพทย์

แพ็คเกจไฮไลท์

All You Can Check Plus

01 เม.ย. 2564 - 30 มิ.ย. 2564

เครือพญาไท

All You Can Be Shield Campaign

15 มี.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2564

พญาไท 2

healthy baby vaccine

01 ธ.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2564

พญาไท 2

Drive Thru Test Covid-19

01 ธ.ค. 2563 - 28 เม.ย. 2564

พญาไท 1