ศูนย์การแพทย์

แพ็คเกจไฮไลท์

โปรแกรมวัคซีน

01 ก.ค. 2564 - 31 ก.ค. 2564

พญาไท นวมินทร์

โปรแกรมความงาม

01 ก.ค. 2564 - 31 ก.ค. 2564

พญาไท นวมินทร์

Checkup มั่นใจ ห่างไกล โควิด

01 พ.ค. 2564 - 31 ก.ค. 2564

พญาไท นวมินทร์

healthy baby vaccine

01 ธ.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2564

พญาไท 2