ศูนย์การแพทย์

แพ็คเกจไฮไลท์

Women's Health Program

01 ม.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2564

พญาไท 1

โปรแกรม Perfect Face 2

01 ม.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2564

พญาไท 3

โปรแกรม Perfect Face 1

01 ม.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2564

พญาไท 3

healthy baby vaccine

01 ธ.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2564

พญาไท 2

Drive Thru Test Covid-19

01 ธ.ค. 2563 - 31 ม.ค. 2564

พญาไท 1

All You Can Check : Phyathai

12 พ.ย. 2563 - 31 ม.ค. 2564

เครือพญาไท