ศูนย์การแพทย์

แพ็คเกจไฮไลท์

โปรแกรมยกกระชับผิวด้วย HIFU
[Online Package]

โปรแกรมตรวจสุขภาพ New Year New Health New Felling

โปรแกรมตรวจคัดกรองภาวะกระดูกพรุน
[Online Package]

วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ
[Online Package]

ศูนย์กล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ (โรคข้ออักเสบ ข้อเสื่อม ข้อไหล่เสื่อม)

คลินิกโรคลำไส้ใหญ่และทวารหนัก (ผ่าตัดลำไส้และอื่นๆ)

ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ

คลินิกตา