ศูนย์การแพทย์

SURVIVOR DEAL

BEAUTY & ENERGY BOOST UP #รอดแล้วต้องดูดี ดีลนี้ฟื้นฟูสุดพลัง

แพ็คเกจและโปรโมชั่น คลิก!!

แพ็คเกจไฮไลท์

เลเซอร์หน้าใส (IPL) 1 ครั้ง

04 มิ.ย. 2563 - 07 มิ.ย. 2563

เครือพญาไท

วิตามินบำบัดสูตร Skin Revitalize

04 มิ.ย. 2563 - 07 มิ.ย. 2563

เครือพญาไท

วิตามินบำบัด สูตร Immune Booster

04 มิ.ย. 2563 - 07 มิ.ย. 2563

เครือพญาไท

Health Fair โรงพยาบาลพญาไท 2

18 พ.ค. 2563 - 30 มิ.ย. 2563

พญาไท 2

โปรแกรม birthday check up

01 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563

พญาไท 2

โปรแกรมตรวจสุขภาพมั่นใจ

01 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563

เครือพญาไท

ศูนย์พรีเมียร์ไลฟ์เซ็นเตอร์

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ

ศูนย์ระบบทางเดินปัสสาวะ

ศูนย์กล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ

ศูนย์ทันตกรรม

ศูนย์ระบบประสาทไขสันหลัง