ศูนย์การแพทย์

แพ็คเกจไฮไลท์

โปรแกรมตรวจสุขภาพมั่นใจ เครือโรงพยาบาลพญาไท ( Happy New You on BTS)
[Online Package]

ตั้งแต่วันนี้ - 31 มกราคม 2562

โปรแกรมฝากครรภ์คุณภาพ Pregnancy care

โปรแกรม การให้วิตามิน เพื่อฟื้นฟูสุขภาพ

โปรแกรมดูแลสุขภาพแบบองค์รวม Royal Age Management

แพ็คเกจคลอด

ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย

ศูนย์รักษาภาวะมีบุตรยาก