ศูนย์การแพทย์

แพ็คเกจไฮไลท์

โปรแกรม birthday check up

โปรแกรมตรวจสุขภาพ New Year Gift 2020
[Online Package]

แพคเกจให้วิตามินทางหลอดเลือด (IV Treatment)
[Online Package]

ศูนย์พรีเมียร์ไลฟ์เซ็นเตอร์

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ

ศูนย์รักษาภาวะมีบุตรยาก