ศูนย์การแพทย์

แพ็คเกจไฮไลท์

All You Can Check : Phyathai

12 พ.ย. 2563 - 31 ธ.ค. 2563

เครือพญาไท

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ

ศูนย์พรีเมียร์ไลฟ์เซ็นเตอร์

ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ

ศูนย์กล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ

ศูนย์ระบบประสาทไขสันหลัง