ศูนย์การแพทย์

แพ็คเกจไฮไลท์

โปรแกรมตรวจสุขภาพ BDMS

14 ก.พ. 2564 - 01 มี.ค. 2564

เครือพญาไท

healthy baby vaccine

01 ธ.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2564

พญาไท 2

ศูนย์พรีเมียร์ไลฟ์เซ็นเตอร์

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ