ศูนย์การแพทย์

แพ็คเกจไฮไลท์

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Check and Sure

09 ก.ย. 2563 - 31 ต.ค. 2563

เครือพญาไท

ตรวจคัดกรองมะเร็งหญิง

06 ส.ค. 2563 - 31 ต.ค. 2563

เครือพญาไท

ตรวจคัดกรองมะเร็งชาย

06 ส.ค. 2563 - 31 ต.ค. 2563

เครือพญาไท

โปรแกรม birthday check up

01 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563

พญาไท 2

โปรแกรมตรวจสุขภาพมั่นใจ

01 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563

เครือพญาไท

ศูนย์พรีเมียร์ไลฟ์เซ็นเตอร์

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ

ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ

ศูนย์กล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ

ศูนย์ระบบประสาทไขสันหลัง