ศูนย์การแพทย์

แพ็คเกจไฮไลท์

โปรแกรม Perfect Face 2

01 มี.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2564

พญาไท 3

โปรแกรม Perfect Face 1

01 มี.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2564

พญาไท 3

ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย

คลินิกตรวจสุขภาพทั่วไป

ศูนย์ระบบทางเดินปัสสาวะ