ศูนย์การแพทย์

แพ็คเกจไฮไลท์

All You Can Check Plus

01 เม.ย. 2564 - 30 มิ.ย. 2564

เครือพญาไท

คลินิกตรวจสุขภาพทั่วไป

ศูนย์เลสิก

ศูนย์ระบบทางเดินปัสสาวะ