ศูนย์การแพทย์

แพ็คเกจไฮไลท์

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Flash Deal พื้นฐาน
[Online Package]

โปรแกรมตรวจระดับฮอร์โมนเบสิก Hormones Basic
[Online Package]

เคลือบฟันด้วยฟลูออไรด์ สำหรับเด็ก
[Online Package]

ศูนย์กล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ (โรคข้ออักเสบ ข้อเสื่อม ข้อไหล่เสื่อม)

ศูนย์สมองและระบบประสาท