ศูนย์การแพทย์

แพ็คเกจไฮไลท์

โปรแกรมตรวจสุขภาพมั่นใจ

01 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563

เครือพญาไท

คลินิกตรวจสุขภาพทั่วไป

ศูนย์สุขภาพเด็กและวัยรุ่น

ศูนย์ระบบทางเดินปัสสาวะ