ศูนย์การแพทย์

แพ็คเกจไฮไลท์

โปรแกรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน IMMUNE

โปรแกรมตรวจสุขภาพครอบครัว (Gen Z)
[Online Package]

โปรแกรมตรวจสุขภาพครอบครัว (Gen M)
[Online Package]

ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน
[Online Package]

Healthy Surprise Campaign

โปรแกรมตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ
[Online Package]

ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย

ศูนย์ระบบทางเดินปัสสาวะ