ศูนย์การแพทย์

แพ็คเกจไฮไลท์

โปรแกรม Perfect Face 2

01 ม.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2564

พญาไท 3

โปรแกรม Perfect Face 1

01 ม.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2564

พญาไท 3

All You Can Check : Phyathai

12 พ.ย. 2563 - 31 ม.ค. 2564

เครือพญาไท

ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย

คลินิกตรวจสุขภาพทั่วไป

ศูนย์ระบบทางเดินปัสสาวะ