ศูนย์การแพทย์

แพ็คเกจไฮไลท์

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Executive Program

09 ก.ย. 2563 - 30 ก.ย. 2563

พญาไท นวมินทร์

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Check and Sure

09 ก.ย. 2563 - 31 ต.ค. 2563

เครือพญาไท

ตรวจคัดกรองมะเร็งหญิง

06 ส.ค. 2563 - 31 ต.ค. 2563

เครือพญาไท

ตรวจคัดกรองมะเร็งชาย

06 ส.ค. 2563 - 31 ต.ค. 2563

เครือพญาไท

แพ็คเกจตรวจสุขภาพข้อเข่า

03 ส.ค. 2563 - 31 ต.ค. 2563

พญาไท นวมินทร์

โปรแกรมตรวจสุขภาพมั่นใจ

01 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563

เครือพญาไท

ศูนย์เบาหวานและต่อมไร้ท่อ