ศูนย์การแพทย์

แพ็คเกจไฮไลท์

ตรวจสุขภาพข้อเข่า
[Online Package]

ตรวจสุขภาพต้อนรับปีใหม่ 2020
[Online Package]

ตรวจสุขภาพ สมรรถภาพหัวใจ
[Online Package]

ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
[Online Package]

ตรวจสุขภาพหัวใจ
[Online Package]

ศูนย์กล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ (โรคข้ออักเสบ ข้อเสื่อม ข้อไหล่เสื่อม)