ศูนย์การแพทย์

แพ็คเกจไฮไลท์

ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องคลอด
[Online Package]

โปรแกรมตรวจสุขภาพ 12.12
[Online Package]

Mask บำรุงผิวหน้า (5 ครั้ง)
[Online Package]

ดูดสิวเสี้ยน (5 ครั้ง)
[Online Package]

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Love Dad
[Online Package]

วัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส
[Online Package]

ศูนย์กล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ (โรคข้ออักเสบ ข้อเสื่อม ข้อไหล่เสื่อม)