ศูนย์การแพทย์

แพ็คเกจไฮไลท์

ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ
[Online Package]

Skin Booster แบบฉีด /ครั้ง
[Online Package]

CT Calcium Scoring ( 256-Slice )
[Online Package]

โปรแกรมตรวจสุขภาพ
[Online Package]

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก
[Online Package]

วัคซีนสำหรับผู้ใหญ่
[Online Package]

Mask บำรุงผิวหน้า (5 ครั้ง)
[Online Package]

ดูดสิวเสี้ยน (5 ครั้ง)
[Online Package]

วัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส
[Online Package]