ศูนย์การแพทย์

แพ็คเกจไฮไลท์

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Check and Sure

09 ก.ย. 2563 - 31 ต.ค. 2563

เครือพญาไท

ตรวจสุขภาพ และ ดูแลผิวหน้า

01 ก.ย. 2563 - 30 ก.ย. 2563

พญาไท ศรีราชา

โปรแกรม Elite (รายการตรวจ 43 รายการ)

01 ก.ย. 2563 - 30 ก.ย. 2563

พญาไท ศรีราชา

โปรแกรม Deluxe (รายการตรวจ 32 รายการ)

01 ก.ย. 2563 - 30 ก.ย. 2563

พญาไท ศรีราชา

โปรแกรม Regular (รายการตรวจ 19 รายการ)

01 ก.ย. 2563 - 30 ก.ย. 2563

พญาไท ศรีราชา

ตรวจคัดกรองมะเร็งหญิง

06 ส.ค. 2563 - 31 ต.ค. 2563

เครือพญาไท

ตรวจคัดกรองมะเร็งชาย

06 ส.ค. 2563 - 31 ต.ค. 2563

เครือพญาไท

โปรแกรมตรวจสุขภาพมั่นใจ

01 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563

เครือพญาไท

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ