ศูนย์การแพทย์

แพ็คเกจไฮไลท์

เลเซอร์กำจัดขนรักแร้ 2 ข้าง (ND-Yag)

10 ก.ค. 2563 - 31 ก.ค. 2563

พญาไท ศรีราชา

ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม

10 ก.ค. 2563 - 31 ก.ค. 2563

พญาไท ศรีราชา

ตรวจหาเชื้อมะเร็งปากมดลูก

10 ก.ค. 2563 - 31 ก.ค. 2563

พญาไท ศรีราชา

โปรแกรมตรวจสุขภาพ All Together 1

10 ก.ค. 2563 - 31 ก.ค. 2563

พญาไท ศรีราชา

โปรแกรมตรวจสุขภาพมั่นใจ

01 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563

เครือพญาไท

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ