ศูนย์การแพทย์

ผลการค้นหา : ""

Premium DNA TEST

01 ก.พ. 2564 - 31 ธ.ค. 2564

พญาไท 2

healthy baby vaccine

01 ธ.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2564

พญาไท 2

Expert Health Liver Check Up

01 มิ.ย. 2563 - 31 ธ.ค. 2564

พญาไท 2

Smile check up

01 ก.พ. 2563 - 31 ธ.ค. 2564

พญาไท 2

Heart Expert Male & Female (CTA Coronary Check Up)

01 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2564

พญาไท 2

แพคเกจคลอด

01 เม.ย. 2563 - 30 ก.ย. 2564

พญาไท 2