ศูนย์การแพทย์

แพ็คเกจไฮไลท์

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Phyathai Support (HDL, LDL)
[Online Package]

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Phyathai Support (Heart)
[Online Package]

โปรแกรมตรวจวินิจฉัย MRI และ CT Scan
[Online Package]

โปรแกรมฉีดยาบำรุงข้อเข่า
[Online Package]

โปรแกรมวัคซีน
[Online Package]

โปรแกรมความงาม
[Online Package]

โปรแกรมดูแลสุขภาพจากภายใน (Anti – aging)
[Online Package]

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม
[Online Package]

โปรแกรมตรวจสุขภาพตามช่วงอายุ
[Online Package]

โปรแกรมตรวจสุขภาพ เราพร้อม
[Online Package]

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Senior Female
[Online Package]

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Senior Male
[Online Package]

โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคอ้วน
[Online Package]

โปรแกรมตรวจสุขภาพเราพร้อม
[Online Package]

Checkup มั่นใจ ห่างไกล โควิด
[Online Package]

โปรแกรมตรวจคัดกรองเบาหวาน
[Online Package]

วัคซีนปอดอักเสบ Prevnar-13 จำนวน 1 เข็ม
[Online Package]

โปรแกรม Skin Prick Test 10 จุด
[Online Package]

โปรแกรม Skin Prick Test 18 จุด
[Online Package]

แพ็กเกจตรวจสุขภาพประจำปี 2021
[Online Package]

วัคซีนปอดอักเสบ

โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ

โปรแกรมหัตถการหัวใจ

โปรแกรม Premium Heart Check

Option เสริมรายการตรวจสุขภาพหัวใจ

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Birthday Check Up
[Online Package]

healthy baby vaccine

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน
[Online Package]

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Hybrid
[Online Package]

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Expert Health
[Online Package]

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Exclusive Check up
[Online Package]

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Exclusive Stroke MRI
[Online Package]

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Strong Check up
[Online Package]

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Smart + Check up
[Online Package]

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Perfect 40 ปีขึ้นไป
[Online Package]

โปรแกรมตรวจอาการอ่อนเพลียเรื้อรัง
[Online Package]

โปรแกรมตรวจสุขภาพ EXECUTIVE WELLNESS PROGRAM (FEMALE)
[Online Package]

โปรแกรมตรวจสุขภาพ EXECUTIVE WELLNESS PROGRAM (MALE)
[Online Package]

แพคเกจให้วิตามินทางหลอดเลือด (IV Treatment)
[Online Package]

โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย