ศูนย์การแพทย์

แพ็คเกจไฮไลท์

Checkup มั่นใจ ห่างไกล โควิด
[Online Package]

โปรแกรมตรวจคัดกรองเบาหวาน
[Online Package]

โปรแกรม Skin Prick Test 10 จุด
[Online Package]

โปรแกรม Skin Prick Test 18 จุด
[Online Package]

All You Can Check Plus
[Online Package]

แพ็กเกจตรวจสุขภาพประจำปี 2021
[Online Package]

โปรแกรมตรวจสุขภาพเบาหวาน (DVIT)
[Online Package]

โรงพยาบาลพญาไท 1 ช่วยจ่าย

Sharing Together ร่วมแบ่งเบาภาระให้กับคนไทย

โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ

โปรแกรมหัตถการหัวใจ

โปรแกรม Premium Heart Check

Option เสริมรายการตรวจสุขภาพหัวใจ

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Birthday Check Up
[Online Package]

healthy baby vaccine

Drive Thru Test Covid-19

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Hybrid
[Online Package]

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Expert Health
[Online Package]

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Exclusive Check up
[Online Package]

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Exclusive Stroke MRI
[Online Package]

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Strong Check up
[Online Package]

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Smart + Check up
[Online Package]

โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย