ศูนย์การแพทย์

แพ็คเกจไฮไลท์

ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม
[Online Package]

ตรวจหาเชื้อมะเร็งปากมดลูก
[Online Package]

โปรแกรมตรวจสุขภาพ All Together 1
[Online Package]

วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด 1 เข็ม
[Online Package]

โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ

Well Come Back to Health @ Phyathai 2 Hospital
[Online Package]

โปรโมชั่นตรวจสุขภาพเด็ก

วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด
[Online Package]

โปรแกรมตรวจสุขภาพ EXECUTIVE WELLNESS PROGRAM (MALE)
[Online Package]

Sharing Together

วัคซีนป้องกันปอดอักเสบ Prevnar13
[Online Package]

โปรแกรม birthday check up