ศูนย์การแพทย์

แพ็คเกจไฮไลท์

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Executive Program
[Online Package]

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน
[Online Package]

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Check and Sure
[Online Package]

ตรวจสุขภาพ และ ดูแลผิวหน้า
[Online Package]

โปรแกรม Elite (รายการตรวจ 43 รายการ)
[Online Package]

โปรแกรม Deluxe (รายการตรวจ 32 รายการ)
[Online Package]

โปรแกรม Executive PLUS (Female) (รายการตรวจ 28 รายการ)
[Online Package]

โปรแกรม Executive PLUS (Male) (รายการตรวจ 27 รายการ)
[Online Package]

โปรแกรม Executive (รายการตรวจ 22 รายการ)
[Online Package]

โปรแกรม Pre Marriage 2 (Female) (รายการตรวจ 18 รายการ)
[Online Package]

โปรแกรม Pre Marriage 2 (Male) (รายการตรวจ 17 รายการ)
[Online Package]

โปรแกรม Pre Marriage 1 (Female) (รายการตรวจ 16 รายการ)
[Online Package]

โปรแกรม Pre Marriage 1 (Male) (รายการตรวจ 15 รายการ)
[Online Package]

โปรแกรม Regular (รายการตรวจ 19 รายการ)
[Online Package]

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Hybrid
[Online Package]

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Expert Health
[Online Package]

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Exclusive Check up
[Online Package]

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Exclusive Stroke MRI
[Online Package]

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Strong Check up
[Online Package]

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Smart + Check up
[Online Package]

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Perfect 40 ปีขึ้นไป
[Online Package]

ผ่าตัดไส้เลื่อนผ่านกล้อง (Laparoscopic Herniorhaphy)

ผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีผ่านกล้อง (Laparoscopic Cholecystectomy)

โปรแกรมตรวจสุขภาพแม่ลูกคู่กัน
[Online Package]

ตรวจคัดกรองมะเร็งหญิง
[Online Package]

ตรวจคัดกรองมะเร็งชาย
[Online Package]

แพ็กเกจผ่าตัดมดลูกผ่านกล้อง

แพ็กเกจผ่าเนื้องอกมดลูกผ่านกล้อง

แพ็กเกจผ่าตัดรังไข่ผ่านกล้อง

แพ็คเกจตรวจสุขภาพข้อเข่า
[Online Package]

โปรแกรมตรวจภาวะข้อเสื่อม
[Online Package]

โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ

วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด
[Online Package]

ตรวจหาความเสี่ยงมะเร็งปากมดลูก Thin Prep
[Online Package]

โปรแกรมตรวจสุขภาพ มั่นใจทุกช่วงวัย
[Online Package]

โปรแกรมตรวจสุขภาพ EXECUTIVE WELLNESS PROGRAM (FEMALE)
[Online Package]

โปรแกรมตรวจสุขภาพ EXECUTIVE WELLNESS PROGRAM (MALE)
[Online Package]

โปรแกรม birthday check up

แพคเกจให้วิตามินทางหลอดเลือด (IV Treatment)
[Online Package]

โปรแกรมตรวจสุขภาพมั่นใจ