ศูนย์การแพทย์

ศูนย์เบาหวานและต่อมไร้ท่อ

สถาบันกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ (โรคข้ออักเสบ ข้อเสื่อม ข้อไหล่เสื่อม)

ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ

คลินิกโรคลำไส้ใหญ่และทวารหนัก (ผ่าตัดลำไส้และอื่นๆ)