ศูนย์การแพทย์

แพ็คเกจไฮไลท์

All You Can Check Plus
[Online Package]

โรงพยาบาลพญาไท 1 ช่วยจ่าย

เลเซอร์ Q-Switch ลดกระ ฝ้า
[Online Package]

Beauty Mix 1 (ยกกระชับ ผลักวิตามินสู่ผิวหน้า)
[Online Package]

Sharing Together ร่วมแบ่งเบาภาระให้กับคนไทย

โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ

โปรแกรมหัตถการหัวใจ

โปรแกรม Premium Heart Check

Option เสริมรายการตรวจสุขภาพหัวใจ

Drive Thru Test Covid-19

คลินิกโรคลำไส้ใหญ่และทวารหนัก (ผ่าตัดลำไส้และอื่นๆ)

คลินิกตรวจสุขภาพทั่วไป

คลินิกอายุรกรรม

ศูนย์ความงาม