ศูนย์การแพทย์

แพ็คเกจไฮไลท์

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Check and Sure
[Online Package]

ผ่าตัดไส้เลื่อนผ่านกล้อง (Laparoscopic Herniorhaphy)

ผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีผ่านกล้อง (Laparoscopic Cholecystectomy)

ตรวจคัดกรองมะเร็งหญิง
[Online Package]

ตรวจคัดกรองมะเร็งชาย
[Online Package]

โปรแกรมตรวจภาวะข้อเสื่อม
[Online Package]

วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด
[Online Package]

ตรวจหาความเสี่ยงมะเร็งปากมดลูก Thin Prep
[Online Package]

โปรแกรมตรวจสุขภาพ มั่นใจทุกช่วงวัย
[Online Package]

โปรแกรมตรวจสุขภาพมั่นใจ

คลินิกตา

ศูนย์ความงาม

ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ