ศูนย์การแพทย์

แพ็คเกจไฮไลท์

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Phyathai Support (HDL, LDL)
[Online Package]

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Phyathai Support (Heart)
[Online Package]

โปรแกรมตรวจสุขภาพ เราพร้อม
[Online Package]

วัคซีนปอดอักเสบ

โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ

โปรแกรมหัตถการหัวใจ

โปรแกรม Premium Heart Check

Option เสริมรายการตรวจสุขภาพหัวใจ

คลินิกตรวจสุขภาพทั่วไป

ศูนย์ระบบประสาทไขสันหลัง

คลินิกโรคลำไส้ใหญ่และทวารหนัก (ผ่าตัดลำไส้และอื่นๆ)