ศูนย์การแพทย์

แพ็คเกจไฮไลท์

โปรแกรมตรวจคัดกรองความเสี่ยงของโรคไทรอยด์

โปรแกรมตรวจสุขภาพเบาหวาน

Sharing Together ร่วมแบ่งเบาภาระให้กับคนไทย

วัคซีนป้องกันงูสวัด

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

วัคซีนปอดอักเสบ

โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ

โปรแกรมหัตถการหัวใจ

โปรแกรม Premium Heart Check

Option เสริมรายการตรวจสุขภาพหัวใจ

Women's Health Program

Drive Thru Test Covid-19

แพ็คเกจ “ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช”

All You Can Check : Phyathai
[Online Package]

คลินิกโรคลำไส้ใหญ่และทวารหนัก (ผ่าตัดลำไส้และอื่นๆ)

คลินิกตรวจสุขภาพทั่วไป

คลินิกรักษ์เต้านม

ศูนย์ความงาม