ศูนย์การแพทย์

แพ็คเกจไฮไลท์

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Birthday Check Up
[Online Package]

โปรแกรมตรวจสุขภาพ New Year Gift 2021
[Online Package]

healthy baby vaccine

All You Can Check : Phyathai
[Online Package]

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน
[Online Package]

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Hybrid
[Online Package]

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Expert Health
[Online Package]

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Exclusive Check up
[Online Package]

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Exclusive Stroke MRI
[Online Package]

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Strong Check up
[Online Package]

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Smart + Check up
[Online Package]

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Perfect 40 ปีขึ้นไป
[Online Package]

แพคเกจให้วิตามินทางหลอดเลือด (IV Treatment)
[Online Package]

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ

ศูนย์พรีเมียร์ไลฟ์เซ็นเตอร์

ศูนย์รักษาภาวะมีบุตรยาก