ศูนย์การแพทย์

แพ็คเกจไฮไลท์

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Phyathai Support (HDL, LDL)
[Online Package]

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Phyathai Support (Heart)
[Online Package]

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Senior Female
[Online Package]

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Senior Male
[Online Package]

โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคอ้วน
[Online Package]

โปรแกรมตรวจสุขภาพเราพร้อม
[Online Package]

วัคซีนปอดอักเสบ Prevnar-13 จำนวน 1 เข็ม
[Online Package]

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Birthday Check Up
[Online Package]

healthy baby vaccine

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน
[Online Package]

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Hybrid
[Online Package]

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Expert Health
[Online Package]

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Exclusive Check up
[Online Package]

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Exclusive Stroke MRI
[Online Package]

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Strong Check up
[Online Package]

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Smart + Check up
[Online Package]

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Perfect 40 ปีขึ้นไป
[Online Package]

แพคเกจให้วิตามินทางหลอดเลือด (IV Treatment)
[Online Package]

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ

ศูนย์พรีเมียร์ไลฟ์เซ็นเตอร์

ศูนย์รักษาภาวะมีบุตรยาก