ศูนย์การแพทย์

แพ็คเกจไฮไลท์

All You Can Check Plus
[Online Package]

All You Can Be Shield Campaign
[Online Package]

Beauty Mix 1 (ทรีทเม้นท์เลเซอร์ บำรุงผิว)
[Online Package]

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Birthday Check Up
[Online Package]

healthy baby vaccine

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน
[Online Package]

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Hybrid
[Online Package]

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Expert Health
[Online Package]

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Exclusive Check up
[Online Package]

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Exclusive Stroke MRI
[Online Package]

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Strong Check up
[Online Package]

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Smart + Check up
[Online Package]

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Perfect 40 ปีขึ้นไป
[Online Package]

แพคเกจให้วิตามินทางหลอดเลือด (IV Treatment)
[Online Package]

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ

ศูนย์พรีเมียร์ไลฟ์เซ็นเตอร์