ศูนย์การแพทย์

แพ็คเกจไฮไลท์

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน
[Online Package]

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Check and Sure
[Online Package]

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Hybrid
[Online Package]

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Expert Health
[Online Package]

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Exclusive Check up
[Online Package]

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Exclusive Stroke MRI
[Online Package]

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Strong Check up
[Online Package]

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Smart + Check up
[Online Package]

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Perfect 40 ปีขึ้นไป
[Online Package]

ผ่าตัดไส้เลื่อนผ่านกล้อง (Laparoscopic Herniorhaphy)

ผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีผ่านกล้อง (Laparoscopic Cholecystectomy)

ตรวจคัดกรองมะเร็งหญิง
[Online Package]

ตรวจคัดกรองมะเร็งชาย
[Online Package]

โปรแกรม birthday check up

แพคเกจให้วิตามินทางหลอดเลือด (IV Treatment)
[Online Package]

โปรแกรมตรวจสุขภาพมั่นใจ

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ

ศูนย์พรีเมียร์ไลฟ์เซ็นเตอร์

ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ

คลินิกสุขภาพเพศชาย

ศูนย์กล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ

ศูนย์ระบบประสาทไขสันหลัง