ศูนย์การแพทย์

แพ็คเกจไฮไลท์

Beauty Mix 3 (หน้าขาวใส ลดริ้วรอย ปรับรูปหน้า)
[Online Package]

Beauty Mix 1 (บำรุงผิวหน้าขาวใส ไม่หมองคล้ำ)
[Online Package]

โปรแกรม Perfect Face 2
[Online Package]

โปรแกรม Perfect Face 1
[Online Package]

โปรแกรมตรวจสุขภาพ New Normal Screening
[Online Package]

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Lock in สำหรับหญิง (ECHO)
[Online Package]

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Lock in สำหรับหญิง (EST)
[Online Package]

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Lock in สำหรับผู้ชาย (ECHO)
[Online Package]

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Lock in สำหรับผู้ชาย (EST)
[Online Package]

ตรวจคัดกรองสุขภาพปอด
[Online Package]

โปรแกรมตรวจอาการอ่อนเพลียเรื้อรัง
[Online Package]

โปรแกรมตรวจสุขภาพ EXECUTIVE WELLNESS PROGRAM (FEMALE)
[Online Package]

โปรแกรมตรวจสุขภาพ EXECUTIVE WELLNESS PROGRAM (MALE)
[Online Package]

โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย

ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย

คลินิกตรวจสุขภาพทั่วไป

ศูนย์ระบบทางเดินปัสสาวะ