ศูนย์การแพทย์

แพ็คเกจไฮไลท์

กำจัดขนหน้าแข้ง 4 ครั้ง
[Online Package]

ผลักวิตามินสู่ผิวหน้าด้วย Phono 5 ครั้ง
[Online Package]

กำจัดขนรักแร้ 4 ครั้ง
[Online Package]

Pro 3 ขาว ใส ลดสิว ( Micropeel + Phono + BioLight LED)
[Online Package]

Pro 2 ขาว ใส ลดสิว (Skin Electroporation + AHA + BioLight LED)
[Online Package]

Pro 1 ขาว ใส ลดสิว (Phono + AHA + BioLight LED)
[Online Package]

โปรแกรมตรวจสุขภาพเบาหวาน เบาใจ 2
[Online Package]

โปรแกรมตรวจสุขภาพเบาหวาน เบาใจ 1
[Online Package]

เคลือบฟันด้วยฟลูออไรด์ สำหรับเด็ก
[Online Package]

โปรแกรมตรวจสุุขภาพองค์รวม Executive Wellness Female
[Online Package]

โปรแกรมตรวจสุขภาพองค์รวม Executive Wellness Male
[Online Package]

โปรแกรมตรวจสุขภาพองค์รวม Smart Wellness
[Online Package]

ตรวจหาเนื้องอกมดลูกและรังไข่ (Ultrasound TVS)
[Online Package]

โปรแกรมตรวจสุขภาพโรคตับ โปรแกรม 1
[Online Package]

วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ บี
[Online Package]

วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ เอบี
[Online Package]

โปรแกรมตรวจสุขภาพ New Normal Screening
[Online Package]

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Fast สำหรับผู้หญิง (EST)
[Online Package]

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Fast สำหรับผู้ชาย (Echo)
[Online Package]

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Fast สำหรับผู้ชาย (EST)
[Online Package]

All You Can Check : Phyathai
[Online Package]

โปรแกรมตรวจอาการอ่อนเพลียเรื้อรัง
[Online Package]

โปรแกรมตรวจสุขภาพ EXECUTIVE WELLNESS PROGRAM (FEMALE)
[Online Package]

โปรแกรมตรวจสุขภาพ EXECUTIVE WELLNESS PROGRAM (MALE)
[Online Package]

โปรแกรมตรวจสุขภาพมั่นใจ

ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย

ศูนย์สุขภาพหญิง

คลินิกตรวจสุขภาพทั่วไป

คลินิกตา