ศูนย์การแพทย์

แพ็คเกจไฮไลท์

วัคซีนคอตีบ+ไอกรน+บาดทะยัก 1 เข็ม
[Online Package]

วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด 1 เข็ม
[Online Package]

วัคซีนมะเร็งปากมดลูก 4 สายพันธุ์ 3 เข็ม
[Online Package]

โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ

โปรโมชั่นตรวจสุขภาพเด็ก

โปรแกรมตรวจอาการอ่อนเพลียเรื้อรัง
[Online Package]

โปรแกรมตรวจสุขภาพ EXECUTIVE WELLNESS PROGRAM (FEMALE)
[Online Package]

โปรแกรมตรวจสุขภาพ EXECUTIVE WELLNESS PROGRAM (MALE)
[Online Package]

โปรแกรมตรวจสุขภาพมั่นใจ

คลินิกตรวจสุขภาพทั่วไป

ศูนย์สุขภาพเด็กและวัยรุ่น

ศูนย์ระบบทางเดินปัสสาวะ