ศูนย์การแพทย์

แพ็คเกจไฮไลท์

เติมเต็มร่องรอยลึกด้วย Filler Juvederm ultra plus
[Online Package]

ใบหน้ากระจ่างใสด้วย IPL Laser 5 ครั้ง (MISP0448)
[Online Package]

โปรแกรมตรวจสุขภาพ UnloCK (ผู้ชาย)
[Online Package]

โปรแกรมตรวจสุขภาพ UnloCK (ผู้หญิง)
[Online Package]

ทำรากฟันเทียม (OSSTEM)
[Online Package]

เคลือบผิวฟันขาว ด้วยวีเนียร์ (Veneer)
[Online Package]

เคลือบฟันด้วยฟลูออไรด์ สำหรับเด็ก
[Online Package]

ตรวจไทรอยด์ TR1
[Online Package]

โปรแกรมตรวจสุขภาพเบาหวาน
[Online Package]

แพคเกจตรวจคัดกรองต้อหิน
[Online Package]

แพคเกจตรวจสุขภาพตา
[Online Package]

ศูนย์ความงาม

ศูนย์รักษาภาวะมีบุตรยาก

ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย