ศูนย์การแพทย์

แพ็คเกจไฮไลท์

โปรแกรมตรวจคัดกรองเบาหวาน
[Online Package]

โปรแกรม Skin Prick Test 10 จุด
[Online Package]

โปรแกรม Skin Prick Test 18 จุด
[Online Package]

All You Can Check Plus
[Online Package]

โปรแกรมตรวจอาการอ่อนเพลียเรื้อรัง
[Online Package]

โปรแกรมตรวจสุขภาพ EXECUTIVE WELLNESS PROGRAM (FEMALE)
[Online Package]

โปรแกรมตรวจสุขภาพ EXECUTIVE WELLNESS PROGRAM (MALE)
[Online Package]

โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย

คลินิกตรวจสุขภาพทั่วไป

ศูนย์เลสิก

ศูนย์ระบบทางเดินปัสสาวะ