ศูนย์การแพทย์

แพ็คเกจไฮไลท์

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Check and Sure
[Online Package]

ผ่าตัดไส้เลื่อนผ่านกล้อง (Laparoscopic Herniorhaphy)

ผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีผ่านกล้อง (Laparoscopic Cholecystectomy)

โปรแกรมตรวจสุขภาพแม่ลูกคู่กัน
[Online Package]

ตรวจคัดกรองมะเร็งหญิง
[Online Package]

ตรวจคัดกรองมะเร็งชาย
[Online Package]

แพ็กเกจผ่าตัดมดลูกผ่านกล้อง

แพ็กเกจผ่าเนื้องอกมดลูกผ่านกล้อง

แพ็กเกจผ่าตัดรังไข่ผ่านกล้อง

โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ

โปรแกรมตรวจสุขภาพ EXECUTIVE WELLNESS PROGRAM (FEMALE)
[Online Package]

โปรแกรมตรวจสุขภาพ EXECUTIVE WELLNESS PROGRAM (MALE)
[Online Package]

โปรแกรมตรวจสุขภาพมั่นใจ

คลินิกตา

คลินิกตรวจสุขภาพทั่วไป

ศูนย์สุขภาพหญิง

ศูนย์ระบบทางเดินปัสสาวะ