PHYATHAI S

SRIRACHA

โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา ขอมอบสิทธิประโยชน์พิเศษให้กับบุคคลผู้ทรงเกียรติตลอดอายุสมาชิกบัตร Prestige ด้วยมาตรฐาน การรักษาระดับสากล ครบครันด้วยทีมแพทย์เฉพาะทาง และอุปกรณ์การรักษาครบถ้วนในทุกด้าน เพื่อแทนคำขอบคุณที่ท่านได้ให้ความ ไว้วางใจและให้การสนับสนุนโรงพยาบาลมาโดยตลอดสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตร Prestige

15%

ส่วนลดค่าห้องพัก*

เมื่อเข้าพักแบบผู้ป่วยใน

10%

ส่วนลดค่ายา

ในประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
(ยกเว้นกลุ่มยาพิเศษ วัคซีนและยาที่มีรายการส่งเสริมการขาย)

10%

ส่วนลดบริการทันตกรรม*

(ขูดหินปูน อุดฟัน และถอนฟัน)

รับสิทธิ์

UPGRADE ห้องพัก**

(3 ครั้ง/ปี)

บริการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้า***
และ Hospital Escort****

สำหรับการตรวจแบบผู้ป่วยนอก

บริการ เรียกรถพยาบาลฉุกเฉิน

(ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

เฉพาะกรณีผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยเป็นผู้ป่วยในเท่านั้น

บริการพิเศษสำหรับสมาชิกบัตร Prestige

บริการให้ข้อมูล
แนวทางการดูแลสุขภาพ
และวารสารผ่านทางเว็บไชต์

บริการให้คำปรึกษา
ปัญหาสุขภาพ***

บริการให้คำแนะนำ
ในการเลือกแพทย์
และแพ็คเกจ***

บริการห้องรับรองพิเศษ
สำหรับลูกค้า
Prestige Card

รับชุดของขวัญ
และ Voucher
ในเดือนเกิด

โปรโมชั่นสำหรับสมาชิก
Prestige ในทุกเทศกาล

รับสิทธิ์ที่จอดรถ
สำหรับสมาชิก Prestige

ที่จอดรถมีพื้นที่จำกัด กรณีที่จอดเต็ม
สามารถใช้บริการ Valet Parkingเงื่อนไขสำหรับโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา

 

เงื่อนไข :

• สิทธิประโยชน์ดังกล่าวสามารถใช้ได้เฉพาะลูกค้าสมาชิกบัตร Prestige โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา เท่านั้น

• สงวนสิทธิประโยชน์ต่างๆ สำหรับลูกค้า Prestige ที่มีชื่อระบุบนบัตรเท่านั้น

• บัตรนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

• สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

• ไม่สามารถใช้สิทธิ์ส่วนลดนี้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย และบัตรชีวะวัฒนะได้ (ทางโรงพยาบาลจะพิจารณาให้สิทธิ์ส่วนลดสูงสุด)

หมายเหตุ :

(*) ไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล

(**) ในกรณีที่มีห้องพักว่าง และสามารถอัพเกรดเพิ่มจากระดับที่เลือกได้เพียง 1 ระดับเท่านั้น

(***)นัดหมายแพทย์, ให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพและให้คำแนะนำในการเลือกแพทย์และแพ็คเกจ สำหรับลูกค้า Prestige โทรสายตรง 089-245-1478 (24 ชั่วโมง)

แผนกลูกค้าสัมพันธ์ หรือ Line ID: @vippts

(****)บริการ Hospital Escort รับรองเฉพาะลูกค้าที่มีประวัติการรักษาที่โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา เท่านั้น