ความประทับใจ ที่มีต่อ รพ.พญาไท 2 อินเตอร์เนชั่นแนล


ความประทับของคุณ Mrs.Tenzin Norden คุณแม่ชาวภูฏาน ที่มีต่อโรงพยาบาลพญาไท 2 อินเตอร์เนชั่นแนล

   Voice of The Patient
   Labor experience     : Mrs.Tenzin Norden (Miss Bhutan 2010 2nd Runner Up)