“เส้นเลือดสมองแตก” ภัยเงียบที่ต้องได้รับการรักษาเร็วที่สุด


ผู้ป่วยเส้นเลือดสมองแตก Hemorrhagic Stroke
คุณอุดม จุลทอง
“สุขใจที่ได้อยู่ด้วยกัน สุขใจที่ได้ดูแลคุณ”

สังเกตเห็นความผิดปกติ...จึงตัดสินใจเข้าพบแพทย์

“แขนขาเปลี้ยจนรู้สึกเหมือนเดินเหยียบใบไม้แห้ง หลงลืม ปวดศีรษะ ภรรยาสังเกตเห็นความผิดปกติ ไม่แน่ใจจึงชวนไปหาแพทย์พญาไทดีกว่า”

คุณอุดม จุลทอง เริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติของตน จากอาการชาบริเวณคอลามลงมาถึงแขน แขนขาไม่มีแรง เวลายืนแล้วรู้สึกเหมือนกำลังเหยียบใบไม้แห้งกรอบบนพื้น ภรรยาซึ่งเป็นบุคคลใกล้ชิดยังสังเกตพบว่า คุณอุดมนอนหลับมากกว่าปกติ มีอาการวิงเวียนศีรษะร่วมกับอาการหลงๆ ลืมๆ ขึ้นมากะทันหัน และไม่สามารถยกขาก้าวขึ้นรถได้ ครอบครัวจึงติดต่อมาทางโรงพยาบาลพญาไท 2 เพื่อขอนัดหมาย ผศ.นพ.สุพจน์ ตุลยาเดชานนท์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยา ประจำคลินิกอายุรกรรมประสาท

รู้ก่อน วินิจฉัยเร็ว...การรักษาก็เริ่มต้นได้ทันท่วงที

เมื่อนำตัวผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาลและตรวจอย่างละเอียดด้วยวิธีการตรวจสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI Brain) ทีมแพทย์ก็พบว่าคุณอุดมมีภาวะเส้นเลือดสมองแตกส่งผลให้เนื้อเยื่อในสมองถูกทำลาย การทำงานของสมองหยุดชะงัก...ต้องรีบเข้ารับการรักษาอย่างเร่งด่วน โดยอาศัยความร่วมมือจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยา แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมประสาท และทีมนักกายภาพบำบัดที่ทำงานร่วมกัน เพื่อดูแลผู้ป่วยอย่างดีที่สุดตั้งแต่ขั้นตอนการตรวจวินิจฉัย การผ่าตัดรักษา และการฟื้นฟูดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด เพื่อให้คนไข้สามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“โรคหลอดเลือดสมอง” ภัยเงียบร้ายแรง...แต่ใกล้ตัวเรา

โรคหลอดเลือดสมองคือภาวะที่สมองขาดเลือดไปเลี้ยง เป็นภัยเงียบที่คร่าชีวิตคนไทยเป็นจำนวนมากและเป็นสาเหตุสำคัญของความพิการ โดยจากสถิติพบว่าผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 80% เป็นชนิดหลอดเลือดสมองตีบและอุดตัน (Ischemic stroke) และอีกประมาณ 20% เป็นชนิดหลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic stroke) ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงมาจากภาวะความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา และยิ่งอายุมากขึ้นความเสี่ยงก็จะยิ่งมากขึ้น เนื่องจากหลอดเลือดมีการเสื่อมสภาพตามวัย

หลังผ่าตัดควรดูแลตนเองอย่างไร?

แม้จะได้รับการผ่าตัดรักษาแล้ว แต่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองก็มีโอกาสกลับมาเป็นซ้ำได้ จึงต้องรับประทานยาและดูแลตนเองตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด ด้วยการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ควบคุมระดับความดันโลหิต ไขมัน และน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ หลีกเลี่ยงอาหารรสหวาน มัน เค็ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ งดสูบบุหรี่ และหากพบว่ามีอาการผิดปกติควรรีบมาพบแพทย์ทันที 

สอบถามเพิ่มเติม
ศูนย์สมองและระบบประสาท (Neurological Center)
โรงพยาบาลพญาไท 2ชั้น 4อาคารA
โทร. 0-2617-2444  ต่อ 7451 , 4484
วัน-เวลาทำการ: 08.00-20.00 น.