แพ็กเกจคลอด

แพ็กเกจคลอด
เข้ารับบริการได้ถึง
31/12/23
สอบถามรายละเอียด

รายละเอียดแพ็กเกจ

Package

จำนวนคืน

ราคา

1. แพ็กเกจคลอดปกติ

(Normal Labor)

2 วัน 1 คืน

(2 Days 1 Night)

45,000.-
2. แพ็กเกจผ่าตัดคลอด

(Cesarean Section)

4 วัน 3 คืน

(4 Days 3 Nights)

72,000.-

แพ็คเกจดังกล่าวรวมรายการดังต่อไปนี้

 1. รวมค่าห้องพักเดี่ยวมาตรฐานสำหรับคุณแม่และลูกน้อย
 2. รวมค่าอาหารไทย (ธรรมดา) สำหรับคุณแม่ และค่าชงนมสูตรปกติ สำหรับลูกน้อย
 3. รวมค่าแพทย์ ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาล ตามเงื่อนไขที่โรงพยาบาลกำหนด
 4. รวมค่าเวชภัณฑ์ และค่าเครื่องมือทางการแพทย์ สำหรับใช้ในการคลอดตามที่แพ็กเกจกำหนดเท่านั้น
 5. รวมค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการที่จำเป็นสำหรับคุณแม่ และลูกน้อย ได้แก่
 • การตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC สำหรับคุณแม่
 • การตรวจระดับฮอร์โมนต่อมไทรอยด์ของลูกน้อย (TSH, PKU)
 • การตรวจหากลุ่มเลือดของลูกน้อย (Blood Group ABO)
 • การตรวจหาระดับน้ำตาลปลายนิ้วของทารก (DTX)
 1. รวมค่ายาที่จำเป็นสำหรับคุณแม่และลูกน้อย ได้แก่
 • วัคซีนที่จำเป็นสำหรับทารกแรกคลอด
 • ยาสำหรับคุณแม่และลูกน้อยระหว่างที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาล ตามที่ระบุในแพ็กเกจเท่านั้น
 1. ยากลับบ้านที่จำเป็นตามรายการที่ระบุไว้ในแพ็กเกจ

สิทธิพิเศษอื่นๆ เมื่อคลอดที่รพ.พญาไท 1

 • ตะกร้ารับขวัญ Baby Gift Set และของพรีเมี่ยม สำหรับคุณแม่และลูกน้อย
 • ภาพถ่ายแรกคลอด
 • Ballon Welcome Baby

 

 

แพ็กเกจคลอด (ปกติ)

เข้ารับบริการได้ถึง 31/12/23

45,000.00 THB

แพ็กเกจผ่าตัดคลอด

เข้ารับบริการได้ถึง 31/12/23

72,000.00 THB


Loading...
Loading...
Loading...

แพ็กเกจคลอด

พญาไท 1

เข้ารับบริการได้ถึง 31/12/23