โปรแกรมตรวจสุขภาพ Super Dad Check Up

โปรแกรมตรวจสุขภาพ  Super Dad Check Up
เข้ารับบริการได้ถึง
31/03/24
สอบถามรายละเอียด

รายละเอียดแพ็กเกจ

“ตรวจสุขภาพ” เป็นประจำ…ทำให้รู้อะไรบ้าง

รู้ว่าสภาพร่างกายและระบบต่างๆ ของอวัยวะสำคัญๆ ยังทำงานได้ปกติดีหรือไม่
หากตรวจพบความผิดปกติ หรือมีภาวะเสี่ยงที่จะเกิดโรค ก็จะได้ดูแลร่างกายและหาทางป้องกันเพื่อลดโอกาสการเกิดโรค
หากตรวจพบโรคในระยะเริ่มต้นและรีบทำการรักษา ก็มีโอกาสสูงที่จะหายขาด หรือหากเป็นโรคเรื้อรัง ก็จะช่วยให้โรคไม่ลุกลามรุนแรง สามารถควบคุมและป้องกันภาวะแทรกซ้อนได้ดีกว่า
นอกจากการรักษาโรคที่พบ คนไข้ยังจะได้รับคำแนะนำที่ดีจากแพทย์ถึงการดูแลสุขภาพที่ถูกต้องและเหมาะสมกับตนเอง เพราะแต่ละคนก็จะมีปัญหาและปัจจัยเสี่ยงที่แตกต่างกัน
ยิ่งหากใคร ที่มีพฤติกรรมทำลายสุขภาพ เช่น ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ สูบบุหรี่มากๆ บริโภคอาหารที่มีไขมันสูง ติดหวาน ติดเค็ม ก็ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ ฉะนั้นจึงควรเฝ้าระวังและเข้ารับการตรวจสุขภาพเป็นประจำ

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Super Dad Check Up เลือก EST

รายการตรวจ

1. เอ็กซเรย์ปอดและหัวใจด้วยฟิล์มใหญ่ (Chest X-ray)
2. ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (CBC)
3. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
4. ตรวจหาระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสม (HbA1c)
5. ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด (Cholesterol)
6. ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด (Triglyceride)
7. ตรวจระดับไขมันในเลือด-ไขมันชนิดไม่ดี (LDL)
8. ตรวจระดับไขมันในเลือด-ไขมันชนิดดี (HDL)
9. ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
10. ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์ (UA)
11. ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)
12. ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
13. ตรวจหาระดับกรดยูริกในเลือด (Uric Acid)
14. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
15. ตรวจความหนาแน่นของกระดูก 2 จุด (BMD 2 Area)
16. ตรวจสมรรถภาพหัวใจโดย (EST)
17. คูปองอาหาร
18. สมุดตรวจสุขภาพ


โปรแกรมตรวจสุขภาพ Super Dad Check Up เลือก ECHO

รายการตรวจ

1. เอ็กซเรย์ปอดและหัวใจด้วยฟิล์มใหญ่ (Chest X-ray)
2. ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (CBC)
3. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
4. ตรวจหาระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสม (HbA1c)
5. ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด (Cholesterol)
6. ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด (Triglyceride)
7. ตรวจระดับไขมันในเลือด-ไขมันชนิดไม่ดี (LDL)
8. ตรวจระดับไขมันในเลือด-ไขมันชนิดดี (HDL)
9. ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
10. ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์ (UA)
11. ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)
12. ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
13. ตรวจหาระดับกรดยูริกในเลือด (Uric Acid)
14. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
15. ตรวจความหนาแน่นของกระดูก 2 จุด (BMD 2 Area)
16. ตรวจสมรรถภาพหัวใจโดย (ECHO)
17. คูปองอาหาร
18. สมุดตรวจสุขภาพ

หมายเหตุ

1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว
2. *สำหรับรายการแลกซื้อ รวมค่าแพทย์และค่าบริการกรณีที่ใช้บริการพร้อมกับโปรแกรมตรวจสุขภาพหลักเท่านั้น
3. *ขอสงวนสิทธิ์รายการแลกซื้อสำหรับลูกค้าที่ซื้อแพ็กเกจหลักก่อนเท่านั้น
4. ราคาดังกล่าวสำหรับผู้ที่มีสัญชาติไทย และ Expat เท่านั้น
5. กรุณาโทรนัดหมายก่อนเข้ารับบริการ อย่างน้อย 1-2 วัน
6. คูปองตรวจสุขภาพสามารถโอนสิทธิ์ได้
7. กรุณาแสดงคูปองสุขภาพเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเข้ารับบริการ(กรณีคูปองสูญหายไม่สามารถเข้ารับบริการได้ทุกกรณี)
8. กรณีตรวจสุขภาพ กรุณางดเครื่องดื่ม – อาหาร (จิบน้ำเปล่าได้) อย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง
9. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. กรณีคูปองตรวจสุขภาพ สามารถติดต่อรับได้ในวันที่เข้ารับบริการ

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

1. กรุณาตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดสั่งซื้อโปรแกรม สาขาที่ต้องการเข้ารับบริการและชำระเงิน เนื่องจากกดสั่งซื้อแล้วไม่สามารถคืนเงินได้
2. โปรแกรมดังกล่าวไม่สามารถเปลี่ยนเป็นโปรแกรมอื่นได้
3. ก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง แนะนำให้ทำนัดล่วงหน้าผ่าน โทร. 02-944-7111, LINE : @phyathainawamin, Application Health Up
4. วันเข้ารับบริการ กรุณาแสดง ใบยืนยันคำสั่งซื้อ หรือแจ้งเลขออเดอร์ ก่อนเข้ารับบริการตรวจ

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Super Dad Check Up เลือก EST

เข้ารับบริการได้ถึง 31/03/24

7,900.00 THB

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Super Dad Check Up เลือก ECHO

เข้ารับบริการได้ถึง 31/03/24

7,900.00 THB


Loading...
Loading...
Loading...

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Super Dad Check Up

พญาไท นวมินทร์

เข้ารับบริการได้ถึง 31/03/24