ค้นหา...ตำแหน่งงาน

สมัครงาน

ผลการค้นหา 17 รายการ

วันที่ ตำแหน่งงาน จำนวน สถานที่ทำงาน
23/06/2017พยาบาล แผนกผู้ป่วยหนัก (ICU)2โรงพยาบาล พญาไท 2
07/06/2017นักกิจกรรมบำบัด ประจำ รพ.เปาโล พหลโยธิน1โรงพยาบาล พญาไท 2
17/05/2017นักรังสีเทคนิค3โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์
17/05/2017พยาบาลวิชาชีพ (แผนกผู้ป่วยวิกฤต : ICU)3โรงพยาบาล พญาไท 1
23/06/2017พยาบาลวิชาชีพ (แผนกห้องผ่าตัด : OR Department)2โรงพยาบาล พญาไท 2
17/04/2017เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์5โรงพยาบาล พญาไท 1
11/04/2017System Analyst1โรงพยาบาล พญาไท 2
11/04/2017Application Support2โรงพยาบาล พญาไท 2
11/04/2017เจ้าหน้าที่การเงินผู้ป่วยนอก2โรงพยาบาล พญาไท 3
11/04/2017Call Center2โรงพยาบาล พญาไท 3
11/04/2017นักเทคนิคการแพทย์ ประจำที่ รพ.พญาไท นวมินทร์2โรงพยาบาล พญาไท 1
30/03/2017พยาบาลวิชาชีพ ประจำ IPD และ OPD10โรงพยาบาล พญาไท 1
29/03/2017ชื่อตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ( งานประกันสัมพันธ์ : UR Nurse)1โรงพยาบาล พญาไท 2
29/03/2017ผู้จัดการแผนก OR1โรงพยาบาล พญาไท 1
02/06/2017เจ้าหน้าที่บัญชี1โรงพยาบาล พญาไท 1
11/04/2017เจ้าหน้าที่การเงินผู้ป่วยใน2โรงพยาบาล พญาไท 2
23/03/2017เจ้าหน้าที่การเงินผู้ป่วยนอก2โรงพยาบาล พญาไท 1