ข่าวสาร/กิจกรรม

โรงพยาบาลพญาไท 1  จัดกิจกรรม “ Surprise วันแม่”

โรงพยาบาลพญาไท 1 จัดกิจกรรม “ Surprise วันแม่”

วันที่ 8 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมาเนื่องในช่วงสัปดาห์วันแม่ โรงพยาบาลพญาไท 1 ได้จัดกิจกรรมเซอร์ไพรส์วันแม่

ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย รพ. พญาไท 1 ตรวจยีนเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็ง 50 ชนิด

ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย รพ. พญาไท 1 ตรวจยีนเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็ง 50 ชนิด

คุณอริสรา แฝงแดง ได้เข้ามาการตรวจวิเคราะห์โปรแกรมชะลอวัยแบบองค์รวม กับ พญ. ธิศรา วีรสมัย ที่ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย ( Anti-aging & Happy life center ) รพ. พญาไท 1

ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย รพ. พญาไท 1 ตรวจยีนเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็ง 50 ชนิด

ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย รพ. พญาไท 1 ตรวจยีนเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็ง 50 ชนิด

คุณศรีธารา รุจิญาณ ได้เข้ามาตรวจวิเคราะห์โปรแกรมชะลอวัยแบบองค์รวม กับ พญ. ธิศรา วีรสมัยที่ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย ( Anti-aging & Happy life center ) รพ. พญาไท 1

ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย รพ. พญาไท 1 ตรวจยีนเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็ง 50 ชนิด

ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย รพ. พญาไท 1 ตรวจยีนเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็ง 50 ชนิด

Mrs. SOKLENG SUN ได้เข้ามาตรวจวิเคราะห์โปรแกรมชะลอวัยแบบองค์รวม กับ พญ. ธิศรา วีรสมัย ที่ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย ( Anti-aging & Happy life center ) รพ. พญาไท 1

''Phyathai  Stroke  Network''

''Phyathai Stroke Network''