พญาไท 2

Phyathai 2

พญาไท, กรุงเทพฯ

Healthy Hour สุขภาพของคุณ เรายึดเวลาให้ยาวขึ้น

PMC Mom Class อบรมครรภ์คุณภาพ สำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์

Healthy Active Aging

Expat Health & Wellness

Dental Center

Loading...

ศูนย์ทางการแพทย์

Loading...
Loading...
ก่อตั้งเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2530 สถานที่ตั้งเลขที่ 943 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไทกรุงเทพฯ 10400 บนเนื้อที่ 11,204 ตารางเมตร โรงพยาบาลจะประกอบด้วย 2 อาคาร และก่อตั้งขึ้นเป็นสถานที่ของการส่งเสริมการดูแลสุขภาพภายใต้ปรัชญาของ คุณภาพระดับโลกที่มีการต้อนรับแบบไทย สามารถรองรับ 550 เตียงด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยและอุปกรณ์ ค่าเฉลี่ยของผู้ป่วยนอก 50,000 ราย/เดือนและค่าเฉลี่ยของผู้ป่วยใน 1,600 ราย/เดือน โรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองโรงพยาบาลแห่งแรกที่มีโรงพยาบาลได้รับการรับรองการประกันคุณภาพและความพึงพอใจของลูกค้า โรงพยาบาลพญาไท 2 เน้นหนักความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ คือ ศูนย์หัวใจ , ศูนย์กล้ามเนื้อกระดูกและข้อ , ศูนย์ระบบทางเดินอาหาร และศูนย์สุขภาพหญิง Gastro
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา

เส้นทางติดต่อเรา