ค้นหา...บทความทางการแพทย์

ศูนย์การแพทย์

การสูญเสียการได้ยิน Hearing Loss


การได้ยิน

Hearing Loss คือ การสูญเสียการได้ยิน หมายถึง ความสามารถในการรับฟังเสียงต่างไปจากมาตรฐานที่กำหนด การได้ยินที่ปกติมีค่าเฉลี่ยไม่เกิน 25 เดซิเบล ในความถี่ประมาณ 500-2000 เฮิรตซ์

การสูญเสียการได้ยินมี 2 ลักษณะ

1. การสูญเสียการได้ยินชนิดการนำเสียงบกพร่อง (conductive hearing loss)

พยาธิสภาพอยู่ที่บริเวณหูชั้นนอก แก้วหู และหูชั้นกลาง สาเหตุที่ทำให้เกิดได้แก่ การอุดตันของรูหู จากขี้หู หรือสิ่งแปลกปลอมต่างๆ ดังนี้

    - ขี้หู สร้างมาจากต่อมที่อยู่ใต้ผิวหนังในรูหู จะคอยทำหน้าที่ป้องกันแมลงและมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนจึงป้องกันการอักเสบในรูหู ปกติร่างกายเราตามธรรมชาติมีการลำเลียงขี้หูออกมาด้านนอกในลักษณะเป็นผุยผง แต่ถ้ามีการรบกวน เช่น เช็ดหรือปั่นหูด้วยไม้พันสำลีกลับจะเป็นการดันให้ขี้หูลึกเข้าไปในรูหูและทับถมกันเป็นก้อนแข็งได้
    - สำหรับสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ มักเป็นเศษของเล่น เมล็ดผลไม้ เศษสำลี หรือแมลง
    - แก้วทะลุ พบในผู้ป่วยหูชั้นกลางอักเสบ หรือจากการบาดเจ็บเช่น ถูกตบหู ของแหลมทิ่มแก้วหู
    - มีน้ำหรือของเหลวขังในหูชั้นกลาง พบในผู้ป่วยที่มีท่อปรับความดันทำงานไม่ปกติจากการอักเสบของหูชั้นกลาง มีเนื้องอกหลังโพรงจมูกหรือจากการดำน้ำ
    - กระดูก 3 ชิ้นไม่ต่อกัน กระดูกหูหลุด พบในอุบัติเหตุต่อศีรษะ กระดูกถูกทำลายในหูชั้นกลางอักเสบเรื้อรัง กระดูกหูแข็งไม่ขยับพบในโรค otosclerosis

2. การสูญเสียการได้ยินชนิดประสาทรับฟังเสียงบกพร่อง (sensorineural hearing loss)

พยาธิสภาพอยู่ที่บริเวณหูชั้นในและเส้นประสาทหู สาเหตุที่ทำให้เกิดมีดังนี้...

    - เป็นมาแต่กำเนิด
    - การติดเชื้อ เช่น ไวรัส แบคทีเรีย ซิฟิลิส
    - ได้ยินเสียงที่ดังเฉียบพลัน หรือดังมากกว่า 90 เดซิเบลเป็นเวลานาน
    - ได้รับยาที่เป็นพิษต่อหูชั้นใน เช่น ยาปฏิชีวนะบางชนิด ยาแก้ปวดและลดไข้บางชนิด ยารักษาโรคมาลาเรียบางชนิด ยารักษาโรคมะเร็งบางชนิด
    - ภาวการณ์ได้ยินเสื่อมในผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง และในผู้ป่วยฮอร์โมนไทรอยด์ต่ำ
    - พบในโรคน้ำในหูไม่เท่ากัน (Meniere’s disease) พบร่วมกับอาการเวียนศีรษะและหูอื้อ
    - เนื้องอกในสมอง

นอกจากนั้นพบยังการสูญเสียการได้ยินชนิดผสม ทั้งการนำและประสาทรับฟังเสียงบกพร่อง (mixed hearing loss) ร่วมกันได้เช่นกัน

การวินิจฉัยและการรักษา

เมื่อมีการสูญเสียการได้ยินควรได้รับการชักประวัติตรวจการได้ยิน เพื่อแยกโรคว่าเป็นการสูญเสียชนิดการนำบกพร่อง ชนิดประสาทรับฟังเสียงบกพร่องหรือเป็นชนิดผสม นอกจากนี้การตรวจพิเศษเช่นตรวจคลื่นสมองเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ หรือคลื่นแม่เหล็กอาจจำเป็นในผู้ป่วยบางรายเพื่อช่วยวินิจฉัยได้อย่างถูกต้องสำหรับการรักษาแต่ละโรคจะแตกต่างกันไป
ศูนย์หู คอ จมูก
โรงพยาบาลพญาไท 2 ชั้น 19 อาคาร B
โทร.02-617-2444 ต่อ 1235, 1236
Call Center 1772

Rate this article : การสูญเสียการได้ยิน Hearing Loss

Posted by : Phyathai Hospital

    Review :

แพทย์

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง