ค้นหา...บทความทางการแพทย์

ศูนย์การแพทย์

ทำความเข้าใจ เนื้องอกในสมอง...ไม่ใช่มะเร็งเสมอไปนะ!


เนื้องอกในสมอง

“เนื้องอกในสมอง” ใช่มะเร็งหรือไม่?? คงเป็นคำถามที่หลายๆ คนสงสัย ซึ่งจริงๆ แล้ว เนื้องอกในสมองมีทั้งชนิดที่ไม่ใช่มะเร็งที่สามารถรักษาให้หายขาดได้ และชนิดที่เป็นมะเร็ง...ที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้! แต่หากตรวจพบตั้งแต่เนิ่นๆ ผู้ป่วยก็สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้นานอีกหลายปี

โรคเนื้องอกในสมองเกิดจากอะไร ?

ยังไม่มีคำยืนยันแน่ชัดว่า...เนื้องอกในสมองเกิดจากสาเหตุอะไร? แต่หนึ่งในปัจจัยที่เพิ่มโอกาสเสี่ยงเป็นเนื้องอกในสมอง คือ พันธุกรรม ตลอดจนการมีประวัติว่าเคยได้รับการฉายแสงบริเวณศีรษะ หรือสมองเคยได้รับการบาดเจ็บ ได้รับยากดภูมิคุ้มกัน หรือได้รับสารเคมี

ความรุนแรงของโรคเนื้องอกในสมอง

ระดับที่ 1 เนื้องอกในระดับนี้..ยังเป็นก้อนเนื้อที่เติบโตช้า และยังไม่มีการแพร่กระจาย สามารถผ่าตัดรักษาให้หายขาดได้
ระดับที่ 2 เป็นความรุนแรงของเนื้องอกในระดับปานกลาง โดยก้อนเนื้องอกจะแทรกซึมอยู่ในเนื้อเยื่อสมอง...ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้!! แต่เนื้องอกเติบโต้ช้าจึงมีชีวิตอยู่ได้นานหลายปี
ระดับที่ 3 เนื้องอกในระดับนี้..จัดว่าเป็น “มะเร็ง” และไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้
ระดับที่ 4 หรือระดับรุนแรงมาก โดยผู้ป่วยมักเสียชีวิตในช่วงเวลาสั้นๆ

อาการที่บอกว่าคุณอาจกำลังเป็นเนื้องอกในสมอง

- ปวดหัวรุนแรง มักเกิดอาการช่วงตื่นนอนตอนเช้าหรือช่วงนอนตอนกลางคืน
- อาเจียน โดยไม่มีอาการคลื่นไส้นำ
- มีอาการชัก โดยแบ่งเป็น “ชักทั้งตัว” และ “ชักเฉพาะที่” ซึ่งไม่สามารถควบคุมได้
- บางรายอาจเกิดหมดสติเฉียบพลัน
- อาการกดเนื้อสมองบางส่วน เช่น อ่อนแรงครึ่งซีก ตามัว หรือ เดินเซ

โรคเนื้องอกในสมอง รักษาได้ด้วยวิธี...

1. การผ่าตัด โดยอาจผ่าตัดเนื้องอกออกบางส่วนหรือออกทั้งหมด ซึ่งวิธีนี้ใช้ในกรณีเนื้องอกอยู่ตำแหน่งไม่เป็นอันตรายต่อผู้ป่วย

2. การฉายรังสี จะใช้เป็นการรักษาเพิ่มเติมหลังการผ่าตัด หรือในกรณีที่ไม่สามารถผ่าตัดออกได้หมด โดยปัจจุบันมีเทคนิค “การฉายรังสี 3 มิติ” ช่วยให้ปรับรูปร่างลำรังสีได้ตามรูปร่างก้อนเนื้องอก และสมองส่วนอื่นๆ ได้รับปริมาณรังสีน้อย

3. การให้ยา เนื้องอกในสมองชนิดร้ายแรงบางชนิดต้องได้รับการรักษาโดยการให้ยาเคมีบำบัด และเนื้องอกในสมองของต่อมใต้สมองบางชนิด...สามารถรักษาได้โดยการให้ยาควบคุม แต่ยาเคมีบำบัดมักราคาสูงและไม่สามารถเบิกจ่ายได้ ทำให้ผู้ป่วยเข้าไม่ถึงการรักษา

เนื้องอกในสมอง...รักษาหายได้หรือไม่??

การหายขาดหรือไม่นั้น..ขึ้นอยู่กับชนิดของเนื้องอก!! บางรายสามารถตัดเนื้องอกออกได้หมด แต่บางรายไม่สามารถตัดออกได้หมด...ทำได้เพียงผ่าตัดออกบางส่วนเพื่อให้ผู้ป่วยมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นเท่านั้น

เปลี่ยนพฤติกรรม ป้องกันโรคเนื้องอกในสมอง

เพราะยังไม่มีสาเหตุของโรคแน่ชัด เราจึงทำได้เพียงปรับเปลี่ยนพฤติกรรม พักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ทานอาหารดีมีประโยชน์ ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่สูบบุหรี่ และตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี

 

นายแพทย์วสุวัฒน์ สุขขี
ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทศัลยศาสตร์ 
สถาบันกระดูกสันหลังและระบบประสาท
โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ 
โทร. 02-9447111 ต่อ 1328

Rate this article : ทำความเข้าใจ เนื้องอกในสมอง...ไม่ใช่มะเร็งเสมอไปนะ!

Posted by : Phyathai Hospital

    Review :

แพทย์

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง