ค้นหา...บทความทางการแพทย์

ศูนย์การแพทย์

ผลวิจัย! อ้วนลงพุง เสี่ยง “มะเร็ง” และ “สมองเสื่อม”


ผลวิจัย! อ้วนลงพุง เสี่ยง “มะเร็ง” และ “สมองเสื่อม”

จากการศึกษาของ National Institutes of Health (NIH) พบว่า ในประเทศสหรัฐฯ มีคนไข้ที่เป็น “โรคมะเร็ง” เพิ่มสูงขึ้น และกว่า 85,000 รายต่อปี  มีความเกี่ยวข้องกับโรคอ้วน โดยพบว่า ค่า BMI ที่เพิ่มขึ้น 5 kg/m2 (น้ำหนัก kg) /ส่วนสูง (m)2 เพิ่มโอกาสเสี่ยงต่อโรคมะเร็งสูงขึ้นถึง 10 % (1)  ได้แก่ มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก46% มะเร็งหลอดอาหาร 40% มะเร็งลำไส้ 22% และมะเร็งเต้านม (หลังหมดประจำเดือน) 16% (2)   จากการศึกษาของ University College London ค่า BMI เพิ่มขึ้น 5 kg/m2 เพิ่มความเสี่ยงในการเป็นสมองเสื่อม 30%(3)

มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก 

เพราะไขมันมีผลกระตุ้นให้เกิดการผลิตฮอร์โมนเอสโตรเจนเพิ่มขึ้น ส่งผลให้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกเพิ่มมากขึ้นด้วยนั่นเอง

มะเร็งเต้านม(หลังหมดประจำเดือน)

เนื่องจากมะเร็งเต้านมมีผลเกี่ยวโยงกับฮอร์โมนเอสโตรเจน ในผู้หญิงวัยหมดประจำเดือน..แม้รังไข่จะหยุดสร้างฮอร์โมนนี้แล้ว แต่เนื้อเยื่อไขมันยังสามารถผลิตฮอร์โมนเอสโตรเจนนี้ได้อยู่ ทำให้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเต้านมยังคงมีสูง

มะเร็งลำไส้

จากกลไกของภาวะอ้วนลงพุง ทำให้เกิดการตั้งสมมติฐานว่า...โอกาสเสี่ยงต่อการเกิด “มะเร็งลำไส้” เพิ่มขึ้น อาจเกิดจากระดับของอินซูลินที่สูงไปกระตุ้นการเจริญเติบโตของก้อนเนื้อ

มะเร็งหลอดอาหาร

สาเหตุหลักของการเกิดมะเร็งหลอดอาหารอาจยังไม่แน่ชัด แต่ภาวะอ้วนลงพุง..คือปัจจัยหนึ่งที่เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคนี้ได้ และในบางการศึกษาเชื่อว่า “ภาวะกรดไหลย้อน” อาจมีผลต่อความเสี่ยงที่เพิ่มสูงขึ้น

สมองเสื่อม (อัลไซเมอร์)

นอกจากโรคมะเร็งแล้ว ยังมีการศึกษาพบว่า ค่า BMI ที่เพิ่มขึ้นทุกๆ 5 kg/m2 สามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคสมองเสื่อมถึง 30% เนื่องจากโรคอ้วนหรืออ้วนลงพุง ทำให้เกิดภาวะดื้ออินซูลิน ซึ่งในสมองของเราเองก็มีอินซูลินด้วยเช่นกัน จึงส่งผลต่อการเกิดโรคสมองเสื่อมได้นั่นเองReference:

1. Obesity and Cancer Risk: Recent Review and Evidence. Curr Oncol Rep. 2011 February ; 13(1): 71–76

2. The Association between Obesity and Cancer. Kazan and Karalti, et al. Endocrinol Metab Syndr 2015,

3. Body mass index and risk of dementia: Analysis of individual-level data from 1.3 million individuals Alzheimers Dement. 2017 Nov 21

 

ข้อมูลโดย
พญ. กอบกุลยา จึงประเสริฐศรี
ผู้อำนวยการพรีเมียร์ไลฟ์เซ็นเตอร์
โรงพยาบาลพญาไท 2
โทร 02-617-2444 ต่อ 3857 หรือ Call center 1772

Rate this article : ผลวิจัย! อ้วนลงพุง เสี่ยง “มะเร็ง” และ “สมองเสื่อม”

Posted by : Phyathai Hospital

    Review :

แพทย์

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง