ค้นหา...บทความทางการแพทย์

ศูนย์การแพทย์

เหนื่อยง่าย อ่อนเพลียมากขึ้น เสี่ยงเป็นโรคลิ้นหัวใจรั่ว


โรคลิ้นหัวใจรั่ว

ลิ้นหัวใจรั่ว (Heart Valve Regurgitation) คือโรคที่เกิดจากความผิดปกติของลิ้นหัวใจที่ทำให้ลิ้นหัวใจปิดไม่สนิท เป็นสาเหตุให้เลือดไหลย้อนกลับ หัวใจจึงต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อสูบฉีดเลือดให้เพียงพอ คนที่เป็นโรคลิ้นหัวใจรั่วจะใช้ชีวิตประจำวันต่างๆ ได้ไม่เต็มที่ เพราะจะทำให้เหนื่อยง่าย บางรายก็อาจเสียชีวิตได้เนื่องจากการทำงานของหัวใจล้มเหลว

รศ.นพ.กิตติชัย เหลืองทวีบุญ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมทรวงอก หลอดเลือดและหัวใจ รพ.พญาไท 1 กล่าวถึงโรคลิ้นหัวใจรั่วไว้ว่า

สาเหตุของลิ้นหัวใจรั่ว

มีสาเหตุหลักๆ มาจากความผิดปกติของหัวใจที่มีความบกพร่องตั้งแต่กำเนิด เช่น โครงสร้างของลิ้นหัวใจผิดปกติ หรืออาจมีสาเหตุที่เกิดจากโรค เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน ซึ่งส่งผลให้ลิ้นหัวใจทำงานผิดปกติได้

อาการที่พบบ่อยในโรคลิ้นหัวใจรั่ว

 • เจ็บหน้าอก
 • วิงเวียนศีรษะ เป็นลม
 • เหนื่อยง่าย หายใจลำบากเมื่อออกแรง
 • เหนื่อย หอบ นอนราบไม่ได้
 • ไอ มีเสมหะปนเลือด
 • เท้าบวม ขาบวมกดบุ๋ม ท้องมาน

เราสามารถสังเกตได้จากอาการและความผิดปกติที่เกิดขึ้น หากมีอาการดังกล่าวเหล่านี้ก็ควรไปพบแพทย์เพื่อทำการตรวจวินิจฉัยโดยทันที โดยปัจจุบันการตรวจวินิจฉัยโรคลิ้นหัวใจรั่วสามารถทำได้โดย การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echocardiogram) ซึ่งเป็นการตรวจด้วยอุปกรณ์คลื่นเสียงความถี่สูง โดยอุปกรณ์จะส่งคลื่นเสียงความถี่สูงเข้าไปและจำลองภาพของหัวใจ วิธีนี้จะช่วยให้แพทย์เห็นความผิดปกติของลิ้นหัวใจได้ หากพบว่าผู้ป่วยเป็นโรคลิ้นหัวใจรั่ว แพทย์จะรักษาตามความรุนแรงของอาการ ดังนี้

 • ในผู้ป่วยที่อาการไม่รุนแรง แพทย์จะรักษาด้วยการให้ยาขับปัสสาวะเพื่อช่วยเสริมการทำงานของหัวใจให้เต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 • ในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงมาก แพทย์จะใช้วิธีรักษาด้วยการผ่าตัด ดังนี้

  • การผ่าตัดซ่อมแซมลิ้นหัวใจ หรือ Vale Repair ทำเพื่อซ่อมแซมลิ้นหัวใจที่มีความผิดปกติให้กลับมาทำงานได้  ซึ่งสามารถทำได้บางรายเท่านั้น

  • การผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ หรือ Valve Replacement หากลิ้นหัวใจไม่สามารถกลับมา       ทำงานตามเดิมได้อีก ก็จะต้องผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนลิ้นหัวใจ ซึ่งมี 2 ชนิดคือ

     - ลิ้นโลหะ ซึ่งคงทนตลอดชีวิตคนไข้ แต่มีข้อด้อยคือ ต้องกินยาป้องกันไม่ให้เลือดแข็งตัวง่าย เช่น Warfarin และต้องกินยาตลอดชีวิต
     - ลิ้นเนื้อเยื่อ ใช้ได้ไม่เกิน 15 ปี ซึ่งเหมาะกับคนไข้ที่มีอายุมากกว่า 70 ปี

สิ่งสำคัญในการรักษาไม่ว่าจะเป็นการซ่อมหรือเปลี่ยนลิ้นหัวใจก็คือ ความพร้อมของเทคโนโลยี อุปกรณ์ รวมถึงประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของแพทย์ผู้ทำการผ่าตัด เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ดีที่สุด


รศ.นพ.กิตติชัย เหลืองทวีบุญ 
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมทรวงอก หลอดเลือดและหัวใจ 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลพญาไท 1 อาคาร 1 ชั้น 3 
โทร. 02-640-1111 ต่อ 2346, 2347

Rate this article : เหนื่อยง่าย อ่อนเพลียมากขึ้น เสี่ยงเป็นโรคลิ้นหัวใจรั่ว

Posted by : Phyathai Hospital

  Review :

แพทย์

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง