ค้นหา...บทความทางการแพทย์

ศูนย์การแพทย์

พิษสุราเรื้อรัง ภัยร้ายที่คุณสร้างขึ้น


พิษสุราเรื้อรัง ภัยร้ายที่คุณสร้างขึ้น


โรคพิษสุราเรื้อรัง คือ กลุ่มที่ดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณมากติดต่อกันมาเป็นระยะเวลานานจนไม่สามารถเลิกดื่มได้ ทำให้ส่งผลเสียต่อสภาพร่างกาย หรือการทำงาน ครอบครัว และสังคมรอบข้าง และเพื่อไม่ให้สุขภาพของผู้ป่วยมีปัญหามากขึ้นไปอีก การหยุดดื่ม..ถือว่าเป็นทางแก้ปัญหาเพียงทางเดียว และที่สำคัญ! ควรอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เพื่อให้แนวทางการรักษาเป็นไปอย่างถูกวิธี

รู้ไหม? การเสพติดแอลกอฮอล์ ส่งผล(ร้าย)มากกว่าที่คุณคิด

แอลกอฮอล์มีผลกระทบเกือบทุกส่วนของร่างกาย การดื่มแอลกอฮอล์ไม่สามารถบอกเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ว่า ดื่มมากน้อยแค่ไหนถึงจะเสี่ยงโรคอะไร แต่สามารถบอกได้ว่าคนที่ดื่มแอลกอฮอล์ประมาณ 50-60 กรัม ติดต่อมาเป็นระยะเวลานาน 10 ปี จะทำให้เกิดภาวะโรคตับแข็งได้ ถ้าหากคนดื่มมีโรคประจำตัวอื่นร่วมด้วยอยู่แล้ว อาการจะยิ่งเป็นเร็วมากขึ้น

ผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมากจะส่งผลกระทบต่ออวัยวะต่างๆ ในร่างกายได้ โดยที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือตับ เนื่องจากตับเป็นอวัยวะที่ทำหน้าที่กำจัดสารพิษจากแอลกอฮอล์โดยตรง ดังนั้นการดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไป จะทำให้เกิดภาวะไขมันเกาะตับมากขึ้น เกิดภาวะตับอักเสบเรื้อรัง และเกิดภาวะตับแข็งได้

ภาวะแทรกซ้อนที่ตามมา...เมื่อเกิดภาวะตับแข็ง

การหยุดพักการดื่มแอลกอฮอล์จะช่วยให้ลดการอักเสบของตับ และทำให้ตับได้พัก ป้องกันการเกิดภาวะตับแข็งได้ ซึ่งผู้ป่วยตับแข็งจึงมีปัญหาแทรกซ้อนตามมา เช่น

  • ตาบวม, ขาบวม, ตัว-ตาเหลือง, เลือดออกง่าย, อาเจียนเป็นเลือด

  • ขาดสารอาหาร, ขาดเกลือแร่

  • หัวใจล้มเหลว, สมองเสื่อม

นอกจากนี้แอลกอฮอล์ยังมีผลเสียต่ออวัยวะอื่น ๆ ได้ เช่น ตับอ่อนอักเสบ ซึ่งจะเกิดภาวะเบาหวานตามมาได้ ภาวะหัวใจวาย ภาวะทุพโภชนาการ

ตรวจสุขภาพ ฟื้นฟูจิตใจ ทางออกของการเลิกแอลกอฮอล์

  • การตรวจสุขภาพวินิจฉัยร่างกายผู้ป่วยว่า มีผลกระทบส่วนไหนต่อร่างกายบ้าง และทำการรักษาให้ถูกต้อง เพื่อให้ร่างกายผู้ป่วยนั้น กลับมาเป็นปกติดังเดิม

  • ฟื้นฟูสภาพจิตใจผู้ป่วย เนื่องจากผู้ที่ติดแอลกอฮอล์ส่วนใหญ่มักมีสภาวะทางจิตใจและซึมเศร้า การดื่มแอลกอฮอล์จึงเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ เพื่อมาเติมเต็มในสิ่งที่เขาไม่มี หรือทำให้แก้ไขปัญหาของตนเองได้ คนกลุ่มนี้จึงขาดแอลกอฮอลล์ไม่ได้ หากเราไม่ได้แก้ปัญหาด้วยการฟื้นฟูจิตใจ สักพักผู้ป่วยจะกลับไปดื่มเช่นเดิม จึงควรมีจิตแพทย์มาช่วยฟื้นฟูสภาพจิตใจผู้ป่วย หรืออีกกลุ่มหนึ่งมาจากสังคมรอบข้างที่ดื่มเป็นประจำ ดังนั้นจึงควรดูแลเรื่องร่างกายเขาให้กลับมาแข็งแรง และคอยระวังเรื่องภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ

“กำลังใจ” ตัวช่วยสำคัญของการเลิกแอลกอฮอล์

คนที่ดื่มแอลกอฮอล์มานาน แล้วหยุดดื่มในทันที ร่างกายจะมีความอยาก โหยหาแอลกอฮอล์ หรือที่เรียกว่า ภาวะขาดแอลกอฮอล์ อาจทำให้เกิดอาการมือสั่น พูดไม่รู้เรื่อง สับสน และชักเกร็ง ดังนั้นจึงไม่ควรหยุดดื่มทันที หลังจากดื่มมาเป็นเวลานาน การจะเลิกดื่มแอลกอฮอล์ควรได้รับการดูแลจากทีมแพทย์ พยาบาล ที่เชี่ยวชาญ เพื่อให้ได้รับการรักษาอย่างถูกวิธี และมีการให้ยาต่าง ๆ เพื่อป้องกันการเกิดภาวะขาดแอลกอฮอล์

การเลิกดื่มแอลกอฮอล์ไม่ใช่แค่เรื่องของคนใดคนหนึ่ง ครอบครัวมีส่วนสำคัญในการช่วยรักษาดูแล และฟื้นฟูจิตใจ โดยไม่มองว่าผู้ป่วยเป็นตัวปัญหา ตัวช่วยสำคัญที่สุดของการเลิกดื่มแอลกอฮอล์ คือ กำลังใจของคนในครอบครัว และสังคมรอบข้าง

 

นพ.โชติ เหลืองช่อสิริ
แพทย์เฉพาะทางโรคระบบทางเดินอาหารและตับ
ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ
โรงพยาบาลพญาไท 2 ชั้น 4 อาคาร A
โทร 02-617-2444 ต่อ 7401, 7406

Rate this article : พิษสุราเรื้อรัง ภัยร้ายที่คุณสร้างขึ้น

Posted by : Phyathai Hospital

    Review :

แพทย์

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง