ค้นหา...บทความทางการแพทย์

ศูนย์การแพทย์

วัคซีน เครื่องมือป้องกันโรคสำหรับเด็ก


วัคซีน เครื่องมือป้องกันโรคสำหรับเด็ก


วัคซีนป้องกันโรคสำหรับเด็ก ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมาก เนื่องจากเด็กต้องได้รับการเรียนรู้ การสัมผัสจากสิ่งแวดล้อมต่างๆรอบตัว เพื่อการเจริญเติบโต และ พัฒนาการที่ดีของเด็ก แต่ข้างนอกบ้านนั้นกลับมีเชื้อโรคมากมาย ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันเชื้อโรคจึงต้องได้รับการฉีดวัคซีนโรคสำหรับเด็ก

วัคซีนสำหรับเด็กมีอะไรบ้าง

วัคซีนสำหรับเด็กมีทั้ง วัคซีนพื้นฐาน และวัคซีนเสริม

 1. วัคซีนวัณโรค (BCG)
 2. วัคซีนนี้จะได้รับตั้งแต่แรกเกิด ฉีดที่บริเวณต้นแขนซ้าย แผลวัคซีนจะแห้งใช้เวลา 1-2 เดือน  หากถ้าได้รับวัคซีนตัวนี้แล้ว ไม่ต้องฉีดซ้ำ

 3. วัคซีนตับอักเสบบี (HBV)
 4. วัคซีนนี้จะได้รับฉีดเมื่อตอนแรกเกิด, 1-2 เดือน และ 6 เดือน ฉีดที่บริเวณต้นขาด้านหน้า ในกรณีที่คุณแม่เป็นพาหะไวรัสตับบี ฉีดเข็มที่ 2 อีกครั้งตอนอายุ 1 เดือน

 5. วัคซีนคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก (DTP)
 6. วัคซีนนี้จะได้รับฉีดเมื่ออายุ 2, 4, 6 และ 18  เดือน หากฉีดกระตุ้นอีกครั้งอายุ 4-6 ปี และ 11-12 ปี

 7. วัคซีนโปลิโอชนิดทาน (OPV), วัคซีนโปลิโอชนิดฉีด (IPV)
 8. วัคซีนนี้จะได้รับการทาน หรือ ฉีดเมื่ออายุ 2, 4, 6,18 เดือน และ 4-6  ปี

 9. วัคซีนหัด คางทูม หัดเยอรมัน (MMR)
 10. วัคซีนนี้จะได้ฉีดครั้งแรกเมื่ออายุ 9-12 เดือน และครั้งที่ 2 เมื่ออายุ 2 ปีครึ่งขึ้นไป

 11. วัคซีนไข้สมองอักเสบ (JEV)
 12. วัคซีนนี้จะได้รับฉีดเมื่ออายุ 9-12 เดือน และฉีดครั้งที่ 2 อีก 12-24 เดือนต่อมา

 13. วัคซีนฮิบ (Hib)
 14. เป็นวัคซีนเสริม  จะได้รับฉีดที่อายุ 2, 4 และ 6 เดือน และกระตุ้นที่ 12-18 เดือน

 15. วัคซีนโรต้า
 16. เป็นวัคซีนเสริมชนิดทานชื่อว่า Rotarix ให้รับประทาน 2 ครั้ง ที่อายุ 2, 4 เดือน และ Rotateq ให้รับประทาน   3 ครั้ง ที่อายุ 2, 4, 6  เดือน

 17. วัคซีนนิวโมคอคคัส หรือ วัคซีนไอพีดี
 18. เป็นวัคซีนเสริม  มีชนิด 10 สายพันธุ์ (Synflorix) และ 13 สายพันธุ์ (Prevnar) ให้ที่อายุ 2, 4, 6 เดือน และฉีดกระตุ้นอายุ 12-15 เดือน

 19. วัคซีนไข้หวัดใหญ่
 20. เป็นวัคซีนเสริม จะได้ฉีดตั้งแต่อายุ  6  เดือนขึ้นไป ปีละ 1 ครั้ง เด็กที่อายุน้อยกว่า 9 ปี การฉีดครั้งแรกต้องฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 1 เดือน

 21. วัคซีนอีสุกอีใส
 22. เป็นวัคซีนเสริม ฉีดตั้งแต่อายุ 1 ปีขึ้นไป เข็ม 2 ฉีดเมื่ออายุ 2 ปีครึ่ง - 4 ปี

 23. วัคซีนตับอักเสบเอ (HAV)
 24. เป็นวัคซีนเสริม ฉีดตั้งแต่อายุ 1 ปีขึ้นไป ฉีด 2 เข็ม  ห่างกัน 6 เดือน


กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤต 

ศูนย์สุขภาพเด็กและวัยรุ่น และ
คลินิกโรคระบบหายใจและนอนกรนในเด็ก
( Respiratory & Snoring Clinic )
โรงพยาบาลพญาไท 1 
โทร 02-201-4600 ต่อ 3111-3112

Rate this article : วัคซีน เครื่องมือป้องกันโรคสำหรับเด็ก

Posted by : Phyathai Hospital

  Review :

แพทย์

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง