ค้นหา...บทความทางการแพทย์

ศูนย์การแพทย์

ลิ้นหัวใจไมตรัลรั่ว รักษาได้ไม่ต้องผ่าตัดเปิดหน้าอก


ลิ้นหัวใจไมตรัลรั่ว รักษาได้ไม่ต้องผ่าตัดเปิดหน้าอก


โรคลิ้นหัวใจรั่วมีอาการเตือนอย่างไร

หากเรามีอาการไอ เหนื่อยหอบ นอนราบไม่ได้ ไม่มีเรี่ยวแรง หรือ เดินขึ้นบันไดแค่ 2 ชั้น ก็เหนื่อยมากกว่าคนปกติ อาการเหล่านี้..คือสัญญาณเตือนของความผิดปกติหัวใจห้องซ้ายจากที่กั้นระหว่างห้องบนและห้องล่าง หรือที่เราเรียกในเชิงการแพทย์ว่า “ ลิ้นหัวใจไมตรัล” (Mitral valve) ซึ่งถ้าลิ้นหัวใจไมตรัลรั่ว จะทำให้เลือดในระบบหัวใจห้องล่างซ้ายย้อนกลับเข้ามาที่ห้องบนซ้าย ทำให้หัวใจห้องบนซ้ายได้รับเลือดมากกว่าปกติ และเกิดการคั่งของเลือดในระบบหัวใจ ฉะนั้นเลือดที่มาจากปอดที่ฟอกแล้วจะกลับมาสู่หัวใจได้ไม่เต็มที่ จึงทำให้เกิดการคั่งของเลือดในปอดเช่นกัน มีผลทำให้ความดันในปอดสูงขึ้น จนเกิดภาวะน้ำท่วมปอด

สาเหตุของลิ้นหัวใจรั่ว

  • Rheumatic cause (ลิ้นหัวใจรูมาติก)

  • Lupus erythematosus cause (โรคลูปัสเกิดจากภูมิแพ้ตัวเองสู่ลิ้นหัวใจ)

  • Primary Degenerative cause (การเสื่อมสภาพของลิ้นหัวใจขั้นปฐมภูมิ)

  • Carcinoid (โรคคาซินอยด์)

  • Ischaemic /Secondary from Infarction (โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ)

  • Infiltrative disease/Thickening of leaflet (สภาวะโรคของเซลล์ผิดปกติมาแทรกในลิ้นหัวใจ)

  • Endocarditis / Destructive lesions (โรคติดเชื้อในลิ้นหัวใจ)

  • Congenital / Cleft leaflet transposed valve (โรคของลิ้นหัวใจไมตรัลโดยกำเนิด)

การรักษาทำได้โดยไม่ต้องผ่าตัดเปิดหน้าอก

การรักษาโรคลิ้นหัวใจรั่วในแบบเดิมนั้นเราจะต้องผ่าตัดเปิดหน้าอกเข้าไปซ่อมลิ้นและเปลี่ยนลิ้นหัวใจทั้งอัน ซึ่งการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นทั้งอันนั้น ในกรณีที่คนมีอายุมาก 75 ปีขึ้นไป จะพบความเสี่ยงค่อนข้างมาก โดยเฉพาะคนไข้ที่มีโรคร่วม เช่น  โรคปอด โรคตับ โรคหัวใจ จะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงในการผ่าตัดเปิดหน้าอกเปลี่ยนลิ้นหัวใจ หรือซ่อมลิ้นหัวใจด้วยการเย็บซ่อมหรือใส่แหวนรองใต้ลิ้นหัวใจเพื่อเสริมความแข็งแรงก็ตาม แต่ยังไม่สามารถลดอัตราการแทรกซ้อนที่เกิดหลังผ่าตัดได้แต่อย่างไรก็ตามผู้ป่วยนั้นก็ไม่อยากผ่าตัดเปิดหน้าอก

แต่ในปัจจุบันมีเครื่องมือใหม่ที่ใช้ในการรักษาที่เรียกว่า  “คลิป” (MitraClip) เป็นวิธีการรักษาลิ้นหัวใจรั่วด้วยการสอดใส่คลิปเข้าไปทางหลอดเลือดดำที่ขาเพื่อเข้าไปในหัวใจห้องซ้าย ผ่านสู่หัวใจห้องขวาเพื่อคลิปลิ้นหัวใจห้องซ้าย เป็นตัวหนีบจับบริเวณของลิ้นหัวใจที่มีรอยรั่วมากหนีบเข้าด้วยกัน ทำให้ลิ้นสามารถปิดสนิทมากขึ้น วิธีนี้ลดความเสี่ยงจากการผ่าตัดหัวใจได้ดี ลดภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการผ่าตัดในผู้ป่วยสูงอายุได้ดี และผู้ป่วยจะฟื้นตัวเร็วขึ้น โดยเราใช้ระยะเวลาในการพักฟื้นในโรงพยาบาลเพียง 2-3 วันเท่านั้น

การวินิจฉัยโรคโดยละเอียดก่อนการทำการรักษา

การจะรักษาด้วยเทคโนโลยี Mitral Clip (เป็นสาร Polyester-covered 2-armed clip) ได้รับการยอมรับจากองค์การอาหารและยาของอเมริกาการรักษาในปี ค.ศ.2555 (US FDA approved in 2013)ในผู้ป่วยที่มีการเสื่อมของลิ้นหัวใจไมตรัล (Severe Degenerative Mitral regurgitation; Chronic Primary Mitral Regurgitation )คนไข้จำเป็นจะต้องได้รับการตรวจร่างกายโดยละเอียดด้วยวิธีตรวจคลื่นหัวใจสะท้อนเสียง (Echocardiography) และใส่กล้องตรวจอัลตร้าซาวน์หัวใจทางหลอดอาหาร Tran esophageal Echocardiogram เพื่อประเมินก่อนการทำและหลังทำโดยอายุรแพทย์หัวใจและศัลยแพทย์ทรวงอก เพื่อทำการรักษาได้อย่างปลอดภัย แม่นยำ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วย

บทความโดย
นพ.ณัฐนันทน์ ประศาสน์สารกิจ
อายุรแพทย์โรคหัวใจและแพทย์เฉพาะทางด้านหลอดเลือดหัวใจ
โรงพยาบาลพญาไท 2

Rate this article : ลิ้นหัวใจไมตรัลรั่ว รักษาได้ไม่ต้องผ่าตัดเปิดหน้าอก

Posted by : Phyathai Hospital

    Review :

แพทย์

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง