ค้นหา...บทความทางการแพทย์

ศูนย์การแพทย์

ความดันโลหิตสูงเสี่ยงภาวะกล้ามเนื้อหัวใจ


ความดันโลหิตสูงเสี่ยงภาวะกล้ามเนื้อหัวใจ


หากปล่อยให้เกิดโรคความดันโลหิตสูงนาน ๆ แล้วไม่รักษา อาจทำให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจหนา ซึ่งส่งผลต่อการทำงานของหัวใจ ซึ่งอาจเกิดอันตรายตามมาอีกหลายประการ โดยปกติถ้าพูดถึงภาวะกล้ามเนื้อหัวใจหนา หมายถึง การหนาตัวของกล้ามเนื้อหัวใจห้องล่างซ้าย ซึ่งทำหน้าที่สูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกาย

สาเหตุภาวะกล้ามเนื้อหัวใจ

สาเหตุของภาวะกล้ามเนื้อหัวใจหนา กว่า 90% เกิดจากโรคความดันโลหิตสูง ทำให้ความดันในหลอดเลือดแดงสูงขึ้น กล้ามเนื้อหัวใจห้องล่างซ้ายทำงานหนักและหนาตัวขึ้น เลือดดีจากปอดและหัวใจห้องบนซ้ายไม่สามารถไหลลงหัวใจห้องล่างซ้ายได้ ส่งผลทำให้หัวใจโตและเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวในที่สุด

อาการภาวะกล้ามเนื้อหัวใจ

ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจหนา ไม่จำเป็นต้องมีอาการผิดปกติแสดงให้เห็นเสมอไป แต่ถ้าหากมีอาการ ส่วนใหญ่มักจะเป็นอาการเนื่องจากโรคที่เป็นสาเหตุ หรือผลแทรกซ้อนที่เกิดขึ้น เช่น อาการปวดศีรษะ เวียนศีรษะ มึนงง หรือตามัว เหนื่อยง่ายกว่าปกติ

การตรวจวินิจฉัยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจ

แพทย์ผู้รักษา สามารถให้การวินิจฉัยได้ โดยการซักประวัติ ตรวจร่างกายโดยละเอียด โดยเฉพาะการตรวจร่างกายระบบหัวใจและหลอดเลือด การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ และการตรวจคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงหัวใจ

การรักษาภาวะกล้ามเนื้อหัวใจ

ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจหนา จะเป็นการรักษาตามสาเหตุของโรค เช่น ถ้าสาเหตุเกิดจากโรคความดันโลหิตสูง จะรักษาโดยให้ควบคุมอาหารเค็ม รวมถึงการใช้ยาลดความดันโลหิต โดยต้องรับประทานยาต่อเนื่อง พร้อมติดตามความดันโลหิตเป็นระยะ เพื่อควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ และลดผลแทรกซ้อนระยะยาว ค่าความดันปกติ ค่าบนต้องไม่เกิน 120 มิลลิเมตรปรอทและค่าล่างต้องไม่เกิน 80 มิลลิเมตรปรอท ถ้าค่าความดันโลหิตค่าบนมากกว่า 140 มิลลิเมตรปรอทหรือค่าล่างมากกว่า 90 มิลลิเมตรปรอท ถือว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูง

การรักษาภาวะกล้ามเนื้อหัวใจหนา

อาจไม่ได้ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจหนาลดลงเป็นปกติ แต่จะเป็นการป้องกันไม่ให้กล้ามเนื้อหัวใจหนาเพิ่มขึ้น หากปล่อยทิ้งไว้จะเป็นสัญญาณเตือนว่า ต่อไปจากนี้จะมีการทำงานของหัวใจที่ลดลง ทำให้เกิดโรคหัวใจระยะสุดท้ายและเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตได้ในที่สุด

เพื่อให้ปลอดภัยจากภาวะกล้ามเนื้อหัวใจหนา จะต้องรักษาระดับความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ รวมถึงควบคุมปัจจัยเสี่ยงอื่น เช่น งดสูบบุหรี่ ควบคุมโรคเบาหวาน และไขมันในเลือดไม่ให้สูงเกินเกณฑ์ปกติ

น.ต.นพ. ชยุต ชีวะพฤกษ์
พญ. วรนุช จุนพึ่งพระเกียรติ์
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด
ศูนย์หัวใจ
โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์
โทร. 02-9447111 ต่อ 4205

Rate this article : ความดันโลหิตสูงเสี่ยงภาวะกล้ามเนื้อหัวใจ

Posted by : Phyathai Hospital

    Review :

แพทย์

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง