ค้นหา...บทความทางการแพทย์

ศูนย์การแพทย์

ทำงานหน้าคอมนานจนปวดตา ปวดหัว อาการเตือน! โรค Computer Vision Syndrome


ทำงานหน้าคอมนานจนปวดตา ปวดหัว อาการเตือน! โรค Computer Vision Syndrome


Computer Vision Syndrome หรือ โรคซีวีเอส (CVS) คือ อาการของคนที่ทำงานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ติดต่อกันเป็นเวลานาน เช่น จ้องจอคอมพิวเตอร์เกินสองถึงสามชั่วโมง ส่งผลให้มีอาการปวดตา แสบตา ตามัว และบางครั้งจะมีอาการปวดหัวร่วมด้วย

สาเหตุการเกิด Computer Vision Syndrome

 • การจ้องคอมพิวเตอร์หรือตั้งใจทำบางสิ่งบางอย่างเป็นเวลานานๆ ประกอบกับอยู่ในห้องแอร์ การกระพริบตาน้อยลง ตาเริ่มแห้ง ก่อให้เกิดอาการแสบตา ตาแห้ง รู้สึกเหมือนมีเม็ดทรายในตา

 • แสงจ้าหรือแสงสะท้อนจากจอคอมพิวเตอร์ ทำให้ตาเมื่อยล้า

 • ตำแหน่งการจัดวางจอคอมพิวเตอร์ โดยระยะห่างจากจอภาพที่เหมาะสม ควรจัดจอภาพให้อยู่ในระยะพอเหมาะที่ตามองสบายๆ ไม่ต้องเพ่ง โดยเฉลี่ยระยะจากตาถึงจอภาพควรเป็น 0.45 ถึง 0.50 เมตร ตาอยู่สูงกว่าจอภาพโดยเฉพาะผู้ที่ใช้แว่นสายตาที่มองทั้งระยะใกล้ และไกล จะต้องตั้งจอภาพให้ต่ำกว่าระดับตา เพื่อจะได้มองตรงกับเลนส์แว่นตาที่ใช้มองใกล้

อาการของ Computer Vision Syndrome มีอะไรบ้าง ?

 • ตาเมื่อยล้า

 • ตาแห้ง  แสบตา

 • ตาสู้แสงไม่ได้

 • ตาพร่ามัว

 • ปวดศีรษะ

วิธีป้องกัน หรือแก้ไขอาการ Computer Vision Syndrome

 • หลังจากใช้คอมพิวเตอร์ไปประมาณ 20 – 30 นาที ให้ละสายตาจากคอมพิวเตอร์ และมองออกไปไกลๆ เพื่อให้กล้ามเนื้อตาได้ผ่อนคลาย และช่วยในกระพริบตามากขึ้น

 • ควรหยุดพักสายตาเป็นเวลา 2-4 นาที แล้วค่อยลืมตาขึ้นทำงานใหม่

 • กรณีตาแห้ง ใช้น้ำตาเทียมหยอดตา จะช่วยบรรเทาอาการปวดตาและแสบตาได้

 • ปรับแสงสว่างหน้าจอคอมพิวเตอร์ไม่ให้แสงจ้ามากเกินไป

 • ควรนั่งให้มีระยะห่างจากจอคอมพิวเตอร์กับดวงตา ประมาณ 40-50 ซม. และควรให้จุดกึ่งกลางของหน้าจอคอมพิวเตอร์อยู่ต่ำกว่าระดับสายตา

 • ใส่แว่นตากรองแสงคอมพิวเตอร์ ช่วยลดแสงเข้าดวงตา ทำให้รู้สึกสบายตา

                                                                                                                                                               


แพทย์หญิงสุรักษ์ พัฒนกนก
จักษุแพทย์เชี่ยวชาญพิเศษโรคต้อหิน
โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์

Rate this article : ทำงานหน้าคอมนานจนปวดตา ปวดหัว อาการเตือน! โรค Computer Vision Syndrome

Posted by : Phyathai Hospital

  Review :

แพทย์

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง