ค้นหา...บทความทางการแพทย์

ศูนย์การแพทย์

รู้จัก “โรคมะเร็ง” ภัยร้ายที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ


รู้จัก “โรคมะเร็ง” ภัยร้ายที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ


รู้ไหมว่า... ว่าวันที่ 4 กุมภาพันธ์ เป็นวันมะเร็งโลก (World Cancer Day 2019) โรคมะเร็งนับเป็นหนึ่งในสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของประชากรโลก หลายคนยังไม่รู้จักโรคนี้ดีพอเลยไม่คาดคิดว่าอาจเกิดกับตัวเอง วันนี้จะพาทุกคนไปรู้จักกับโรคมะเร็งให้กระจ่างมากขึ้น

โรคมะเร็งสาเหตุการตายอันดับ 1

ปัจจุบันประชาคมโลกได้ให้ความสำคัญกับโรคมะเร็งมากขึ้น ในแต่ละปีมะเร็งได้คร่าชีวิตผู้คนทั่วโลกในอัตราที่สูงมากขึ้น เพื่อให้คนทั่วโลกตระหนักถึงภัยร้ายจากโรคมะเร็ง รวมถึงรณรงค์ให้คนหันมาใส่ใจสุขภาพของตนเอง องค์การอนามัยโลกและสมาคมต่อต้านมะเร็งสากลกำหนดให้ ทุกวันที่ 4 กุมภาพันธ์ เป็นวันมะเร็งโลก (World Cancer Day) หลังจากพบว่าโรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของประชาคมโลกปีละกว่าสิบล้านคนซึ่งในจำนวนนี้มีคนอายุระหว่าง 30-69 ปีกว่าครึ่งที่เสียชีวิตก่อนวัยอันควร สะท้อนถึงแนวโน้มการเกิดโรคมากขึ้นในกลุ่มคนวัยทำงาน อันสืบเนื่องมาจากวิถีการดำเนินชีวิตยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต

สำหรับในประเทศไทย โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการตายอันดับ 1 ติดต่อกันหลายสิบปี โดยจากข้อมูลล่าสุดพบคนไทยเสียชีวิตจากโรคนี้ถึงปีละกว่า 67,000 คน หรือเฉลี่ยชั่วโมงละ 8 คน และพบผู้ป่วยรายใหม่เฉลี่ยราว 120,000 คนต่อปี ซึ่งพบมากที่สุดในเพศชาย คือ มะเร็งตับและท่อน้ำดี มะเร็งปอด มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งต่อมลูกหมาก และมะเร็งต่อมน้ำเหลือง ส่วน 5 อันดับโรคมะเร็งในผู้หญิงไทย ได้แก่ มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก มะเร็งตับและท่อน้ำดี มะเร็งปอด และมะเร็งลำไส้ใหญ่ เป็นต้น

สาเหตุอะไรที่ทำให้เกิดมะเร็ง

ปัจจัยหลักๆ ที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งกว่าร้อยละ 90 เป็นสาเหตุจากปัจจัยภายนอก ไม่ใช่เรื่องพันธุกรรมในครอบครัวอย่างที่คนส่วนใหญ่เข้าใจ ปัจจัยภายนอกที่ว่านั้นคือพฤติกรรมการปฎิบัติตัวให้สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง มีดังนี้

 1. พฤติกรรมการกินเนื้อสัตว์ประเภทปิ้งย่าง อาหารทอด อาหารไขมันสูง หรือรับประทานอาหารซ้ำ ๆ

 2. การสูบบุหรี่

 3. การดื่มสุรา

 4. ความเครียด

 5. การได้รับรังสี

 6. ติดเชื้อไวรัส แบคทีเรีย พยาธิ

 7. ความบกพร่องของระบบภูมิคุ้มกัน

 8. ความอ้วน

 9. ไม่ออกกำลังกาย

 10. ไม่ทานผัก-ผลไม้สด

เพราะมะเร็งบางชนิดไม่แสดงอาการ

อย่างที่รู้กันดีอยู่แล้วว่าโรคมะเร็งจะเริ่มก่อตัวในร่างกาย มะเร็งบางชนิดอาจไม่มีความผิดปกติของร่างกายใดๆ ให้เห็น ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดก็คือการการตรวจคัดกรอง (Screening for cancer) เป็นการตรวจโรคในระยะต้น สามารถรักษาโรคเหล่านี้ได้ ปัจจุบันการตรวจคัดกรองมีประสิทธิผลสูงทั้งโรคมะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งปอด และมะเร็งปากมดลูก เป็นต้น

ตรวจพบเร็ว...รักษาทันท่วงที

ปัจจุบันโรคมะเร็งสามารถทำการรักษาได้อย่างทันท่วงที เพราะหากเข้ารับการตรวจคัดกรองแล้วพบว่ามีความผิดปกติ รีบเข้ารับการรักษากับแพทย์ตั้งแต่ตรวจพบในระยะต้น จึงอยากให้ทุกคนตระหนักถึงการตรวจคัดกรองโรค โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจสุขภาพประจำปีและใส่ใจในการดูแลสุขภาพเพื่อให้ความสมบูรณ์ของร่างกายกลับคืนมาและลดการเจ็บป่วยที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

สำหรับผู้ชายหากท่านกำลังสูบบุหรี่หรือเคยสูบบุหรี่ระยะเวลาเฉลี่ยมากกว่า 20 ปีและมากกว่า 1 ซองต่อวัน ท่านควรได้รับการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปอดมากกว่าการทำภาพถ่าย X-Ray ปอด

สำหรับผู้ป่วยหญิง หากท่านอายุมากกว่า 40ปี นอกจากการตรวจเต้านมด้วยตนเองเป็นประจำแล้วควรได้รับการตรวจโดยแพทย์และตรวจด้วยเครื่องถ่ายภาพรังสีเต้านม Mammography ทุก 1-2 ปี อาจใช้การตรวจอัลตร้าซาวด์ร่วมด้วยเพื่อเพิ่มประสิทธิผลการตรวจคัดกรอง

ทั้งผู้ชายและผู้หญิงที่อายุมากกว่า 50 ปี มีความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่สูงขึ้น ยิ่งหากมีประวัติญาติสายตรงใกล้ชิดกันเป็น แนะนำควรรับคำปรึกษาการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ การตรวจหาความผิดปกติที่ลำไส้ได้ตั้งแต่ในระยะเริ่มแรกนั้นสามารถลดอัตราการตายจากโรคมะเร็งลำไส้ได้อย่างชัดเจน

สำหรับโรคมะเร็งท่อน้ำดี เกิดจากการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับจึงจัดเป็นมะเร็งกลุ่มที่ป้องกันได้ และรักษาหาย หากได้รับการวินิจฉัยได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นที่ผู้ป่วยยังไม่ปรากฎอาการแสดงออก พบว่ากลุ่มเสี่ยงต่อโรคมะเร็งท่อน้ำดี นั่นคือ ผู้ที่อายุ 40 ปีขึ้นไป เป็นคนจากภาคอีสาน มีประวัติกินปลาน้ำจืดสุก ๆดิบๆ หรือผู้ป่วยที่มีประวัติการติดพยาธิใบไม้ตับ หากรับการตรวจคัดกรองด้วยการทำอัลตราซาวด์บริเวณตับและพบรอยโรค โดยเฉพาะพังผืดรอบท่อทางเดินน้ำดี เรียกผู้ป่วยกลุ่มนี้ว่ามีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดีได้ แพทย์และผู้ป่วยต้องตระหนักและตรวจติดตามกลุ่มเสี่ยงสูงนี้ด้วยการทำอัลตร้าซาวด์ซ้ำทุกๆ 6 เดือน ก็จะทำให้มีโอกาสตรวจพบมะเร็งระยะเริ่มต้นได้ การรักษาโรคมะเร็งท่อน้ำดีในระยะเริ่มต้น สามารถรักษาให้หายขาดได้ถึง 90% เช่นเดียวกับผู้ป่วยโรคไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรังและไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรังควรได้รับการตรวจคัดกรองเฝ้าระวังภาวะโรคมะเร็งตับเช่นกันเนื่องจากเชื้อไวรัสดังกล่าวเป็นสาเหตุของโรคมะเร็งตับถึงร้อยละ 90

ถึงแม้ว่าโรคมะเร็งจะดูเป็นโรคที่ร้ายแรงและน่ากลัว แต่หากตรวจพบตั้งแต่เนิ่นๆ ก็สามารถป้องกันได้ เพื่อให้เราทุกคนได้อยู่กับคนที่คุณรักได้ตลอดไปนพ.วินัย  พอล
อายุรแพทย์ด้านโรคมะเร็ง
ศูนย์มะเร็งฯ ชั้น 14 โทร.02-467-1111 ต่อ 1461
รพ.พญาไท 3Rate this article : รู้จัก “โรคมะเร็ง” ภัยร้ายที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ

Posted by : Phyathai Hospital

  Review :

แพทย์

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง