ค้นหา...บทความทางการแพทย์

ศูนย์การแพทย์

คลอดเองหรือผ่าคลอด...วิธีไหนดี?


คลอดเองหรือผ่าคลอด...วิธีไหนดี?


แน่นอนว่าคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ย่อมต้องคิดและเตรียมตัวในการเลือกช่องทางการคลอดลูก คุณแม่หลายๆ คนอาจไม่อยากเจ็บตัวขณะคลอดและอยากกำหนดวันคลอดที่แน่นอนจึงนำไปสู่การขอให้สูติแพทย์ผู้ดูแลทำการผ่าตัดคลอดบุตรให้ ส่งผลทำให้อัตราการผ่าตัดคลอดบุตรสูงขึ้นและเกินความจำเป็นมากขึ้นในปัจจุบัน

ซึ่งการคลอดลูกทั้งแบบการคลอดเองและการผ่าคลอดนั้นก็มีข้อดี-ข้อเสียที่แตกต่างกัน พญ.ลินลดา วิจักขณ์อุรุโรจน์ สูตินรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ จะมาอธิบายถึงข้อดีและข้อเสียของการคลอดแต่ละแบบให้ได้ทราบกัน

ข้อดีของการผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้อง

 • สามารถกำหนดวัน-เวลาคลอดบุตรได้

 • ไม่ต้องรอเจ็บครรภ์คลอดเอง

 • ไม่เสี่ยงต่อภาวะสายสะดือถูกกดระหว่างขบวนการคลอด

ข้อเสียของการผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้อง

 1. มารดามีโอกาสตกเลือดหลังคลอดและเสียเลือดมากกว่า

 2. เสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนจากการใช้ยาระงับความรู้สึกและ/หรือยาดมสลบ

 3. เสี่ยงต่อการเกิดภาวะรกเกาะต่ำและ/หรือรกติดแน่นในการตั้งครรภ์ครั้งถัดไป

 4. เสี่ยงต่อการเกิดพังผืดในช่องท้องหลังผ่าตัด

 5. เสี่ยงต่อการบาดเจ็บของอวัยวะข้างเคียง เช่น กระเพาะปัสสาวะ ลำไส้ เป็นต้น

 6. เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาทางระบบหายใจของทารกหลังคลอด

 7. เสี่ยงต่อแผลผ่าตัดติดเชื้อ

 8. เจ็บแผลหลังคลอดนานกว่า

 9. มีแผลทั้งทางหน้าท้องและที่มดลูก

 10. ได้อยู่กับบุตรช้ากว่า

ข้อดีของการคลอดบุตรทางช่องคลอด

 1. คุณแม่เสียเลือดจากการคลอดน้อยกว่า

 2. แผลเล็ก เจ็บแผลน้อยกว่า

 3. ได้อยู่กับลูกหลังคลอดเร็วกว่า

 4. ไม่เกิดพังผืดในช่องท้อง

 5. ทารกได้ภูมิคุ้มกันจากเชื้อแบคเทียเรียในช่องคลอดของมารดา

 6. โอกาสเกิดปัญหาเรื่องระบบการหายใจของทารกน้อยกว่า

 7. โอกาสเกิดแผลติดเชื้อน้อยกว่า

 8. โอกาสเกิดภาวะรกเกาะต่ำ, รกติดแน่น ในท้องต่อไปน้อยกว่า

ข้อเสียของการคลอดบุตรทางช่องคลอด

 1. ต้องรอเจ็บครรภ์คลอดมาเอง

 2. ไม่สามารถกำหนดเวลาคลอดล่วงหน้าได้

 3. มีโอกาสต้องใช้เครื่องดูดสุญญากาศหรือคีมหากมารดาไม่มีแรงเบ่งคลอด

 4. มีโอกาสเกิดภาวะสายสะดือทารกถูกกดทับระหว่างที่มดลูกบีบตัวส่งผลให้ทารกขาดออกซิเจนในครรภ์ได้

 5. ทารกมีความเสี่ยงต่อการถ่ายขี้เทาและสำลักขี้เทาในครรภ์ระหว่างขบวนการคลอดได้

 6. หากทารกมีน้ำหนักเกินมาตรฐานหรือเชิงกรานมารดาแคบอาจเกิดภาวะคลอดติดขัดได้

อย่างไรก็ตามแม้การคลอดบุตรทางช่องคลอดมีข้อเสียหลายประการที่ทำให้คุณแม่กังวลแต่ข้อเสียนั้นไม่เกิดกับทุกรายและโอกาสคลอดทางช่องคลอดได้สำเร็จนั้นมีเปอร์เซ็นต์ที่มากกว่าและหากเกิดความผิดปกติของทารกในระหว่างการคลอดทางช่องคลอด สูติแพทย์สามารถผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้องให้คุณแม่ได้ทันที

พญ.ลินลดา วิจักขณ์อุรุโรจน์
สูตินรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
ประจำศูนย์สุขภาพหญิงโรงพยาบาลพญาไท3

Rate this article : คลอดเองหรือผ่าคลอด...วิธีไหนดี?

Posted by : Phyathai Hospital

  Review :

แพทย์

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง