ค้นหา...บทความทางการแพทย์

ศูนย์การแพทย์

ลูกติดคำหยาบ พูดคำหยาบ พ่อแม่แก้ไขอย่างไรดี


ลูกติดคำหยาบ พูดคำหยาบ พ่อแม่แก้ไขอย่างไรดี


ปัญหาการพูดคำหยาบในเด็กส่วนใหญ่เกิดจากการที่เด็กได้เห็นและเลียนแบบพฤติกรรมนี้มาจากบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ชิดในครอบครัว คนในละแวกบ้าน เพื่อนที่โรงเรียน หรือแม้กระทั่งจากสื่อผ่านจอต่างๆ ที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสม ซึ่งพฤติกรรมการพูดคำหยาบนอกจากส่งผลเสียต่อบุคลิกของตัวเด็กเองแล้ว ยังอาจสะท้อนไปถึงครอบครัวของเด็กคนนั้นอีกด้วย

ช่วยลูกอย่างไรไม่ให้กลายเป็นเด็ก ติดพูดคำหยาบกันนะ

  • คนในครอบครัว โดยเฉพาะพ่อแม่ และผู้เลี้ยงดู เป็นแบบอย่างในการพูดสื่อสารกันด้วยถ้อยคำที่สุภาพ เหมาะสม

  • หากคุณพ่อคุณแม่ให้ลูกใช้สื่อผ่านจอ ควรมีโปรแกรมที่ช่วยควบคุมเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะสื่อที่มีความก้าวร้าว รุนแรง รวมถึงคุณพ่อคุณแม่ควรดูร่วมไปกับเด็ก เมื่อเห็นว่ามีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม ก็ควรจะพูดคุยและชี้แจงให้ลูกฟังว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดี ไม่ควรทำตาม เป็นต้น

  • เมื่อลูกพูดคำหยาบ ควรถามลูกว่าได้ยินมาจากที่ไหน แล้วลูกรู้ไหมว่าคำที่ลูกพูดออกมา มีความหมายว่าอย่างไร เพื่อที่จะได้ทราบว่าลูกเข้าใจความหมายของคำที่พูดหรือไม่ หากลูกไม่เข้าใจ คุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะบอกความหมาย และบอกว่าลูกไม่ควรพูดคำนั้นๆ

  • บอกถึงผลที่อาจเกิดขึ้นจากการพูดคำหยาบของลูก เช่น หากหนูพูดคำหยาบ คุณพ่อคุณแม่จะไม่อยากคุยกับหนู และเพื่อนๆ ก็อาจจะไม่อยากมาเล่นกับหนู เป็นต้น

  • มีกฎ กติกา เมื่อลูกพูดคำหยาบ เช่น อาจหักค่าขนม งดดูทีวี งดไปเที่ยวนอกบ้าน เป็นต้น

  • ชื่นชมเมื่อลูกพูดด้วยถ้อยคำที่สุภาพ ไพเราะ

  • กรณีลูกวัยรุ่นอาจผ่อนผันให้พูดคำหยาบได้บ้างตามความเหมาะสม และควรเน้นย้ำให้ลูกพูดเฉพาะกับกลุ่มเพื่อนของตนเองเท่านั้น ลูกจะพูดคำหยาบกับคนในบ้านและคนอื่นๆ ไม่ได้


พญ.ณิชา  ลิ้มตระกูล
กุมารแพทย์ด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก
ศูนย์สุขภาพเด็ก โรงพยาบาลพญาไท 2 โทร 02 617-2444 ต่อ 3219-3220

Rate this article : ลูกติดคำหยาบ พูดคำหยาบ พ่อแม่แก้ไขอย่างไรดี

Posted by : Phyathai Hospital

    Review :

แพทย์

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง