ค้นหา...บทความทางการแพทย์

ศูนย์การแพทย์

ตรวจหลอดเลือดด้วย Carotid Duplex Ultrasounds เหมาะกับใครบ้าง?


ตรวจหลอดเลือดด้วย Carotid Duplex Ultrasounds เหมาะกับใครบ้าง?


การตรวจหลอดเลือดด้วยวิธี Carotid Duplex Ultrasounds นั้นแม้จะเป็นวิธีการตรวจที่มีความปลอดภัย สามารถตรวจได้ทุกเพศทุกวัน แต่แพทย์จะเลือกใช้วิธีการตรวจนี้กับกลุ่มคนไข้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคดังต่อไปนี้เท่านั้น

 1. อัมพฤกษ์หรืออัมพาต

 2. คนไข้กลุ่มนี้มักเป็นกลุ่มแรกๆ ที่แพทย์เลือกใช้วิธีการตรวจ Carotid Duplex Ultrasounds เพราะสาเหตุของโรคเกิดจากหลอดเลือดที่หล่อเลี้ยงสมอง มีอาการ ตีบ อุดตันหรือแตก ทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอ ซึ่งอาการในระยะเริ่มต้นอาจมีอาการเดินเซ พูดไม่ชัด เวียนศีรษะ เห็นภาพซ้อนหรือปวดศีรษะอย่างรุนแรง

  หากมีอาการหนักคนไข้จะมีอาการชาครึ่งซึก แขนขาอ่อนแรง ตาบอดข้างเดียวแบบชั่วคราว พูดติดขัดนึกคำพูดไม่ออกหรือพูดไม่เป็นประโยค เป็นสัญญาณบ่งชี้ความผิดปกติของหลอดเลือดเลี้ยงสมอง จึงควรได้รับการตรวจด้วยวิธีการนี้ในเบื้องต้น

 3. คนไข้ที่มีประวัติความดันเลือด ไขมันสูง และเบาหวาน

 4. ทั้ง 3 โรคนี้มีความเกี่ยวข้องกับการเกิดลิ่มเลือด และไขมันเกาะผนังหลอดเลือดโดยตรง จึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองมากกว่า รวมทั้งคนไข้ที่มีประวัติเคยได้รับการผ่าตัดหลอดเลือด  มีญาติพี่น้องป่วยด้วยโรคดังกล่าว หรือหากมีอาการใดที่แพทย์เห็นว่ามีความเกี่ยวเนื่องที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของสมองแพทย์จะเลือกใช้วิธีการตรวจ Carotid Duplex Ultrasounds เพื่อดูแนวโน้มของการเกิดโรคได้เช่นกัน

 5. คนไข้ที่กำลังรักษาโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดสมอง

 6. คนไข้ที่อยู่ในกลุ่มของการรักษาโรคที่มีความเกี่ยวข้องกับหลอดเลือดสมอง แพทย์จะใช้การตรวจ Carotid Duplex Ultrasounds ช่วยในการวินิจฉัย ติดตามสภาพของหลอดเลือดในสมอง ระหว่างคนไข้กำลังได้รับการรักษาในห้องผู้ป่วยหนัก เพราะเป็นวิธีการตรวจที่สะดวกทั้งแพทย์และคนไข้ อีกทั้งยังมีค่าใช้จ่ายถูกกว่าการตรวจเอ็กซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI - Magnetic Resonance Imaging)

 7. ผู้ป่วยที่มีเสียงฟู่ผิดปกติที่หลอดเลือดแดง

 8. หากแพทย์ตรวจพบเสียงฟู่ที่หลอดเลือดแดงด้วยเครื่องตรวจฟัง ไม่ว่าจะมีอาการของโรค และไม่มีอาการของ โรคหลอดเลือดสมอง แสดงออกมาแต่การที่มีเสียงฟู่ที่หลอดเลือดแดงบริเวณลำคอนั้น แสดงถึงความเป็นไปได้ที่หลอดเลือดเริ่มมีอาการผิดปกติ แพทย์จึงเลือกใช้การตรวจ Carotid Duplex Ultrasounds เพื่อความชัดเจนถึงสาเหตุของเสียงนั้น เพื่อหาแนวทางในการรักษาร่วมกันต่อไป

 

ติดต่อเพื่อปรึกษาปัญหาสุขภาพ
ศูนย์สมองและระบบประสาท (Neurological Center)
โรงพยาบาลพญาไท 2 ชั้น 4 อาคาร A
โทร. 02-617-2444 ต่อ 7451, 4484

Rate this article : ตรวจหลอดเลือดด้วย Carotid Duplex Ultrasounds เหมาะกับใครบ้าง?

Posted by : Phyathai Hospital

  Review :

แพทย์

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง