ค้นหา...บทความทางการแพทย์

ศูนย์การแพทย์

นวัตกรรมการผ่าตัด EndoSpine ช่วยรักษาอาการปวดหลังร้าวลงขา


นวัตกรรมการผ่าตัด EndoSpine ช่วยรักษาอาการปวดหลังร้าวลงขา


สำหรับผู้ที่มีอาการปวดหลังร้าวลงขา เนื่องจากกระดูกสันหลังทับเส้นประสาท หรือหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนั้น อาจสร้างความเจ็บปวดในระดับรุนแรงจนเป็นความทรมาน ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการเดิน นั่ง ลดลง จนถึงขั้นมีคุณภาพชีวิตที่แย่ลงได้ เมื่อถึงวันนั้น... การตัดสินใจผ่าตัดเพื่อรักษาอาการปวดหลังร้าวลงขาแบบผ่านกล้อง Endoscope  จึงเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ป่วยที่จะช่วยให้ปัญหาเหล่านั้นหมดไป

นวัตกรรมการรักษา “Endospine” หมอนรองกระดูก

เทคโนโลยีการผ่าตัดได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง... จากการผ่าตัดแบบเปิดแผล  เป็นการผ่าตัดแผลเล็ก  สู่นวัตกรรมการรักษา “Endospine” ซึ่งเป็นการผ่าตัดผ่านกล้อง Endoscope ที่มีขนาดเพียง 8 มิลลิเมตร โดยแพทย์จะใส่เครื่องมือผ่าตัด เพื่อไปตัดส่วนของหมอนรองกระดูก หรือกระดูกส่วนที่ไปกดทับเส้นประสาท หรือส่วนที่ผิดปกติ และทำการซ่อมแซม  เพื่อกำจัดต้นเหตุของอาการปวดร้าวลงขา โดยศัลยแพทย์สามารถมองเห็นความผิดปกติผ่านกล้องได้อย่างชัดเจน ทำให้การรักษามีประสิทธิภาพกว่าการผ่าตัดแบบเดิมๆ


กรณีไหนบ้างที่สามารถผ่าตัดแบบ Endospine ได้

  • หมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาท (Disc Herniation) : มักพบได้ในผู้ที่มีอายุ 20-50 ปี กรณีนี้คนไข้มักมีอาการเกิดขึ้นแบบเฉียบพลันจากการใช้ชีวิตหรืออุบัติเหตุ เช่น ก้มยกของหนักๆ  เกิดจากการเล่นกีฬา หรือทำกิจกรรมหนักๆ

  • กระดูกเสื่อมกดทับเส้นประสาท (Lumbar Spondylosis) :มักพบในกลุ่มผู้สูงอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป อาการจะเป็นแบบค่อยๆ แย่ลง มีอาการชา อ่อนแรง ร่วมกับการปวดร้าวลงขา จนส่งผลให้การใช้ชีวิตประจำวันแย่ลง

ข้อดีของการผ่าตัด Endospine

  • ไม่มีอาการเจ็บระหว่างผ่าตัด จากการใช้วิธีดมยาสลบ

  • หลังผ่าตัดปวดแผลน้อย เนื่องจากแผลมีขนาดเล็ก

  • ลดอาการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อโดยรอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ผลข้างเคียงต่างๆ ลดน้อยลง

  • รอยแผลหลังผ่าตัดไม่เป็นที่สังเกตง่าย (ประมาณ 8 มิลลิเมตร)

  • พบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการปวดหลังร้าวลงขาลดลง หรือเกือบหายเป็นปกติตั้งแต่ผ่าตัดเสร็จทันที

  • ใช้เวลาพักฟื้นน้อย ไม่ต้องนอนโรงพยาบาลหลายวัน


แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ หนึ่งองค์ประกอบสำคัญของการรักษา

เมื่อคนไข้จำเป็นต้องผ่าตัดก็มักมีความกังวลว่าจะหายดีหรือมีอันตรายจากการผ่าตัดหรือไม่ คนไข้จึงต้องการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการผ่าตัดรักษา เพราะการผ่าตัดหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท หรือกระดูกทับเส้นประสาทต้องอาศัยศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ผลการรักษาเป็นไปด้วยดี ทั้งนี้จะต้องมีความถูกต้อง แม่นยำ ตรงจุดตั้งแต่การวินิจฉัยโรค ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยหลักวิเคราะห์โดยละเอียด ขั้นตอนการผ่าตัดที่ต้องอาศัยความแม่นยำ ศูนย์ดูแลกระดูกสันหลังแบบผสมผสาน โรงพยาบาลพญาไท 1 มีศัลยแพทย์กระดูกสันหลังและสมอง พร้อมทีมสหสาขาวิชาชีพที่พร้อมให้การรักษาและฟื้นฟูดูแลคนไข้ เพื่อการกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีอีกครั้งหนึ่ง

 


ผศ.นพ.เกรียงศักดิ์ แซ่เตีย
ศัลยแพทย์กระดูกสันหลังและสมอง
ศูนย์ดูแลกระดูกสันหลังแบบผสมผสาน
โรงพยาบาลพญาไท 1
โทร. 02-201-4600 ต่อ 4600

Rate this article : นวัตกรรมการผ่าตัด EndoSpine ช่วยรักษาอาการปวดหลังร้าวลงขา

Posted by : Phyathai Hospital

    Review :

แพทย์

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง