ค้นหา...บทความทางการแพทย์

ศูนย์การแพทย์

ข้อแนะนำในการตรวจ 64-slice MDCT


 

ข้อแนะนำในการเตรียมตัวก่อนตรวจ


การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ลำไส้ใหญ่ 

การตรวจนี้สามารถตรวจหาติ่งเนื้องอกในลำไส้ใหญ่ ที่มีการเจริญเติบโตที่ผิดปกติ ที่มีขนาดตั้งแต่ 6 mm. ขึ้นไปได้ง่าย ไม่ซับซ้อน ไม่ต้องใส่เครื่องมือที่เป็นท่อยาวเข้าไปในลำไส้ สามารถตรวจลำไส้ใหญ่ในตำแหน่งที่การส่องกล้องไม่สามารถ
ตรวจได้ ตรวจได้รววดเร็วภายใน เวลา 15 - 20 นาที และสามารถเห็นอวัยวะอื่นๆ ในช่องท้องได้ในการตรวจเดียว

การเตรียมตัวเพื่อรับการตรวจ  เนื่องจากต้องดูรายละเอียดของผนังลำไส้จึงจำเป็นที่จะต้องเตรียมลำไส้ในสะอาดก่อนการตครวจ โดยให้ทานอาหารที่ไม่มีกาก เป็นเวลา 2 วัน และทานยาระบาย 1 วันก่อนวันตรวจ 

ขั้นตอนการตรวจ
          1. สวนลมเข้าไปในลำไส้ ผ่านทางทวารหนัก
          2. นอนนิ่งบนเตียงตรวจในท่าที่เจ้าหน้าที่จัดให้ อาจฉีดยา Buscopan เพื่อช่วยให้ลำไส้ขยายตัว
          3. ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ เช่น การหายใจเข้า-ออก และกลั้นหายใจ เพื่อให้ภาพที่ได้จากการตรวจคมชัด
          4. ทำการตรวจเก็บข้อมูลด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
          5. นำข้อมูลมาประมวลผลและสร้างภาพลำไส้ทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ

 

ข้อแนะนำในการเตรียมตัวก่อนตรวจเอกซเรย์


คอมพิวเตอร์หัวใจและหลอดเลือดหัวใจ
ก่อนการตรวจ

    - งดน้ำ งดอาหาร อย่างน้อย 4 - 6 ชั่วโมง
    - รับประทานยาได้ตามปกติ ยกเว้น ผู้ป่วยเบาหวานให้งดยาเบาหวานในวันตรวจ
    - เจ้าหน้าที่ทำการซักประวัติการแพ้สารทึบรังสี แพ้อาหารทะเล แพ้ยาเป็นโรคภูมิแพ้ เป็นโรคหอบหืดรุนแรง โรคหัวใจ โรคเกี่ยวกับไต
    - ต้องมีการทำ EKG พร้อมผลก่อนการตรวจอย่างน้อย 3 วัน
    - พยาบาลจะให้สารน้ำผ่านทางหลอดเลือดบริเวณข้อพับแขน เพื่อใช้สำหรับการฉีดสารทึบรังสี
    - ในกรณีที่ผู้ป่วยมีอัตราการเต้นของหัวใจมากกว่า 70 ครั้งต่อนาที อาจมีความจำเป็นต้องให้ยาลดอัตราการเต้นของหัวใจ ก่อนการตรวจครึ่งชั่วโมง
    - ในระหว่างการตรวจ ผู้ป่วยต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ เช่น การหายใจเข้า-ออก และการกลั้นหายใจ ให้ได้อย่างน้อย 15 วินาที เพื่อให้ภาพที่ได้จากการตรวจคมชัด

หมายเหตุ : หากท่านสงสัยตั้งครรภ์ หรือ มีประวัติแพ้สารทึบรังสี แพ้อาหารทะเล แพ้ยา เป็นโรคภูมิแพ้ เป็นโรคหอบหืดรุนแรง โปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบก่อนการตรวจ หากวันตรวจท่านทานยาเกี่ยวกับความดันโลหิตมา โปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบก่อนการตรวจ

การเตรียมตัวก่อนการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ช่องท้องส่วนบน (CT Upper Abdomen) ในกรณีฉีดสารทึบรังสีร่วมด้วย 
    - งดน้ำอาหารอย่างน้อย 4 - 6 ชั่วโมง
    - รับประทานยาได้ตามปกติ ยกเว้น ผู้ป่วยเบาหวานให้งดยาเบาหวานในวันตรวจ
    - เจ้าหน้าที่ทำการซักประวัติการแพ้สารทึบรังสี แพ้อาหารทะเล เป็นโรคภูมิแพ้ เป็นโรคหอบหืดรุนแรง โรคหัวใจ โรคเกี่ยวกับไต ก่อนการตรวจ
    - โดยทั่วไป แพทย์จะให้ทานน้ำผสมสารทึบรังสี ประมาณ 500 cc. ก่อนการตรวจ 10-30 นาที
    - พยาบาลจะให้สารน้ำผ่านทางหลอดเลือดบริเวณข้อพับแขน เพื่อให้สำหรับการฉีดสารทึบรังสี
    - ในระหว่างการตรวจ เตียงตรวจ จะเลื่อนเข้า-เลื่อนออก หลายครั้ง กรุณานอนนิ่งๆ ไม่ขยับตัวและต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ เช่น หายใจเข้า-ออก และการกลั้นหายใจ เพื่อให้ภาพที่ได้จากการตรวจคมชัด

การเตรียมตัวก่อนการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ช่องท้องส่วนบนและส่วนล่าง (CT Whole Abdomen) ในกรณีฉีดสารทึบรังสีร่วมด้วย
    - งดน้ำอาหารอย่างน้อย 4-6 ชั่วโมง 
    - รับประทานยาได้ตามปกติ ยกเว้น ผู้ป่วยเบาหวานให้งดยาเบาหวานในวัตรวจ
    - เจ้าหน้าที่ทำการซักประวัติการแพ้สารทึบรังสี แพ้อาหารทะเล เป็นโรคภูมิแพ้ เป็นโรคหอบหืดรุนแรง โรคหัวใจ โรคเกี่ยวกับไต ก่อนการตรวจ
    - โดยทั่วไป แพทย์จะให้ทานน้ำผสมสารทึบรังสี ประมาณ 1,000 cc. ก่อนการตรวจ 1-2 ชั่วโมง และอาจต้องสวนน้ำผสมสารทึบรังสี เข้าทางทวารหนัก
    - พยาบาลจะให้สารน้ำผ่านทางหลอดเลือดบริเวณข้อพับแขน เพื่อให้สำหรับการฉีดสารทึบรังสี ในระหว่างการตรวจ ผู้ป่วย 

 

Rate this article : ข้อแนะนำในการตรวจ 64-slice MDCT

Posted by : Phyathai Hospital

    Review :

แพทย์

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง