ค้นหา...บทความทางการแพทย์

ศูนย์การแพทย์

เรื่องควรรู้...เกี่ยวกับ “วัคซีนป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่น”


เรื่องควรรู้...เกี่ยวกับ “วัคซีนป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่น”


โรคไข้กาฬหลังแอ่น เป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่ง ซึ่งมีชื่อว่ามินิงโกคอคคัส มีหลายสายพันธุ์ ติดต่อโดยการแพร่กระจายเชื้อ จากผู้ที่มีเชื้อในลำคอ ทางการไอ จาม สัมผัสกับน้ำมูก น้ำลาย โดยเฉพาะในสถานที่ที่มีคนอยู่รวมกันหนาแน่น ส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการไข้สูง ปวดศีรษะ คอแข็ง ซึม สับสน มีจุดเลือดออกที่ผิวหนัง เยื่อหุ้มสมองอักเสบ ติดเชื้อในกระแสโลหิตและเสียชีวิตได้

วัคซีนป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่น

วัคซีนป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่น ทำมาจากเปลือกนอกของเชื้อที่ตายแล้ว ไม่ทำให้เกิดโรคในผู้ที่ได้รับวัคซีน ครอบคลุมสายพันธุ์ที่สำคัญในการก่อโรค ได้แก่ A,C,Yและ W-135 แต่ไม่สามารถป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่นที่เกิดจากเชื้อสายพันธุ์อื่นได้ ปัจจุบันมี 2 ชนิดคือ

 • Meningococcal Conjugated Vaccine(MenACWY,MCV4) สำหรับอายุ 2-55 ปี

 • Meningococcal Polysaccharide Vaccine (MPSV4) สำหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า 55 ปี ที่ไม่เคยได้รับ MCV4 มาก่อน

ใครควรได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่น

 • ผู้ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์และอุมเราะห์ ที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย โดยต้องได้รับการฉีดวัคซีนก่อนเข้าประเทศอย่างน้อย 10 วัน และไม่เกิน 5 ปี สำหรับผู้ที่ได้รับ MCV4, ไม่เกิน 3 ปี สำหรับผู้ที่ได้รับMPSV4

 • เด็กอายุมากกว่า 2 ปี และผู้ใหญ่ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ เช่น มีแพลนเดินทางไปหรืออาศัยอยู่ในแหล่งระบาดของโรค โดยสายพันธุ์ของเชื้อที่ก่อโรคนั้น สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน เช่น ประเทศในทวีปแอฟริกา แถบทะเลทรายซาฮารา

 • นักศึกษาที่จะเดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักรโดยเฉพาะผู้ที่จะเข้าพักอาศัยในหอพัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสถาบัน

 • ผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อนี้มากขึ้น เช่นผู้ป่วยที่ได้รับการตัดม้าม เป็นต้น

ผู้ที่ “ควรงดหรือเลี่ยง” การรับวัคซีนป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่น

 • เคยมีอาการแพ้อย่างรุนแรงจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่นในครั้งก่อน

 • หากมีไข้ เจ็บป่วยเฉียบพลัน ควรเลื่อนการรับวัคซีนออกไปก่อน รอให้หายป่วยก่อนจึงค่อยมารับวัคซีน แต่ในกรณีเป็นหวัดเล็กน้อย ไม่มีไข้ สามารถรับวัคซีนได้

กลุ่มผู้ป่วยที่ควรปรึกษาแพทย์ ก่อนเข้ารับวัคซีนป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่น

 • มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง เช่น ติดเชื้อ เอชไอวี(HIV)

 • รับประทานยาที่มีผลต่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย เช่น สเตียรอยด์

 • เคยเป็นโรคกิลเลนบาร์เร ซินโดรม (GBS)

อาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นหลังรับวัคซีนป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่น

วัคซีนก็เหมือนกับยาที่อาจทำให้เกิดอาการแพ้อย่างรุนแรงได้ อย่างไรก็ตาม อันตรายหรืออาการแพ้อย่างรุนแรงจากวัคซีนพบได้น้อยมาก ซึ่งส่วนใหญ่ ผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่นจะไม่มีปัญหาอะไร ปฏิกิริยาที่อาจพบหลังการฉีดวัคซีน ได้แก่ ปวด บวม แดง บริเวณที่ฉีดวัคซีน อาการอื่นๆ เช่น มีไข้ต่ำๆ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัว รู้สึกหงุดหงิด อ่อนล้า อาจพบได้บ้าง แต่มักไม่มีรุนแรงและหายได้เองใน1-2วัน หากมีอาการปวด บวม บริเวณที่ฉีดให้ประคบเย็น หากมีไข้ต่ำๆ สามารถรับประทานยาลดไข้ได้ แต่กรณีที่มีอาการผิดปกตินอกเหนือจากนี้ ควรปรึกษาแพทย์

หมายเหตุ :

 • ยังไม่มีข้อมูลเพียงพอ เกี่ยวกับการให้วัคซีนชนิดนี้ในหญิงตั้งครรภ์ และหญิงให้นมบุตร จึงควรพิจารณาให้เฉพาะรายที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ และให้ด้วยความระมัดระวัง

 • วัคซีนนี้ไม่จัดอยู่ในโปรแกรมวัคซีนพื้นฐานในประเทศไทยเนื่องจากอัตราการเกิดโรคในประเทศค่อนข้างต่ำ และสายพันธุ์ของเชื้อที่ระบาดนั้นเป็นสายพันธุ์Bซึ่งไม่สามารถป้องกันได้ด้วย MenACWY หรือ MPSV4

 • หากมีข้อสงสัย ควรปรึกษาแพทย์

ศูนย์สร้างเสริมภูมิคุ้มกันผู้ใหญ่และนักเดินทาง
โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์
โทร. 02-9447111 ต่อ 1112#

Rate this article : เรื่องควรรู้...เกี่ยวกับ “วัคซีนป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่น”

Posted by : Phyathai Hospital

  Review :

แพทย์

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง