ค้นหา...บทความทางการแพทย์

ศูนย์การแพทย์

วัยผู้ใหญ่ไม่อยากเป็นโรคอีสุกอีใส...ป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีน


วัยผู้ใหญ่ไม่อยากเป็นโรคอีสุกอีใส...ป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีน


โรคอีสุกอีใส (Chickenpox) เป็นโรคซึ่งเกิดจากการติดเชื้อไวรัส วีแซดวี (varicella-zoster virus, VZV) ระหว่างคนสู่คนผ่านทางอากาศหายใจ ละอองฝอยของน้ำมูก น้ำลาย เสมหะ หรือสัมผัสกับตุ่มน้ำใสของผู้ป่วยโดยตรง

มีไข้ ปวดเมื่อย มีตุ่มใสๆ สัญญาณ...โรคอีสุกอีใส

เริ่มด้วยมีไข้ ปวดเมื่อยหรือเจ็บคอ เบื่ออาหาร ตามด้วยมีตุ่มน้ำใสเล็กๆขึ้นทั่วตัว มักมีอาการคันร่วมด้วย ต่อมาผื่นจะตกสะเก็ดและหลุดหมดภายในระยะเวลาประมาณหนึ่งถึงสองสัปดาห์ โดยทั่วไปโรคอีสุกอีใสมีความรุนแรงของโรคน้อย แต่อาจพบภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง คือ ภาวะปอดอักเสบและสมองอักเสบได้ในทารกแรกเกิด ผู้ใหญ่ หญิงตั้งครรภ์ และผู้ป่วยภูมิคุ้มกันบกพร่อง

วัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส

เป็นวัคซีนทำจากเชื้อไวรัสที่ทำให้อ่อนฤทธิ์ลง ส่วนใหญ่ของผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้วจะไม่เป็นโรค มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่อาจติดเชื้อโรคอีสุกอีใสได้ แต่จะมีอาการแสดงและภาวะแทรกซ้อนน้อยกว่าผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีน

ผู้ที่ “ควร” ได้รับวัคซีนโรคอีสุกอีใส

 • ผู้ที่ไม่เคยเป็นโรคอีสุกอีใสมาก่อน

 • เด็กอายุน้อยกว่า 13 ปี ฉีดวัคซีน 2 ครั้ง ครั้งแรกขณะอายุ 12-18 เดือน ครั้งที่ 2 ขณะอายุ 4-6 ปี หรือห่างจากเข็มแรกอย่างน้อย 3 เดือน

 • วัยรุ่นและผู้ใหญ่อายุตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไป ให้ฉีดวัคซีน 2 ครั้ง ห่างกันอย่างน้อย 1 เดือน

ผู้ที่ “ควรงด” รับวัคซีนโรคอีสุกอีใส

 • เคยมีอาการแพ้อย่างรุนแรงจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใสในครั้งก่อน

 • แพ้สารเจลาติน หรือแพ้ยาปฏิชีวนะนีโอมัยซิน (Neomycin)

 • หญิงตั้งครรภ์

ผู้ที่มีภาวะดังต่อไปนี้ ควรปรึกษาแพทย์ก่อนเข้ารับวัคซีน

 • มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง เช่น ติดเชื้อเอชไอวี (HIV)

 • เป็นมะเร็ง หรือกำลังรักษามะเร็ง ไม่ว่าด้วยวิธีฉายรังสี หรือยาเคมีบำบัด

 • รับประทานยาที่มีผลต่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย เช่น สเตียรอยด์

 • เคยรับเลือดหรือส่วนประกอบของเลือด

 • ผู้ที่รับประทานยาแอสไพรินเป็นประจำ

 • หากมีไข้หรือเจ็บป่วยเฉียบพลัน ควรเลื่อนการรับวัคซีนออกไปก่อน รอให้หายป่วยก่อนจึงค่อยมารับวัคซีน กรณีเป็นหวัดเล็กน้อย ไม่มีไข้ สามารถรับวัคซีนได้

อาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นหลังรับวัคซีนโรคอีสุกอีใส

 • อาจทำให้เกิดอาการแพ้อย่างรุนแรงได้ อย่างไรก็ตามอาการแพ้อย่างรุนแรงจากวัคซีนพบได้น้อยมาก

 • ปฏิกิริยาที่อาจพบหลังฉีดวัคซีน ได้แก่ ปวด บวมแดงบริเวณที่ฉีดวัคซีน ไข้ต่ำๆ ผื่นคล้ายโรคอีสุกอีใส แต่จะไม่รุนแรงและหายเองได้

 • หากมีอาการปวด บวมแดงบริเวณที่ฉีดวัคซีนสามารถประคบเย็นได้ และหากมีไข้ต่ำๆ สามารถรับประทานยาลดไข้ได้ แต่ถ้ามีอาการผิดปกติอื่นนอกเหนือจากนี้ควรปรึกษาแพทย์

หมายเหตุ :

 • หญิงที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส ควรคุมกำเนิดอย่างน้อย 3 เดือนหลังฉีดวัคซีน

 • หญิงให้นมบุตร ปรึกษาแพทย์ก่อนรับวัคซีน

 • หากมีข้อสงสัยควรปรึกษาแพทย์

ศูนย์สร้างเสริมภูมิคุ้มกันผู้ใหญ่และนักเดินทาง
โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์
โทร. 02-9447111 ต่อ 1112#

Rate this article : วัยผู้ใหญ่ไม่อยากเป็นโรคอีสุกอีใส...ป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีน

Posted by : Phyathai Hospital

  Review :

แพทย์

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง